Endoskopie v časných stadiích karcinomu prsu

15. 5. 2019

Terapeutickou možností u časných forem rakoviny prsu se stává využití endoskopicky asistované mastektomie spolu s biopsií sentinelové uzliny a okamžitou rekonstrukcí prsu implantátem. Tento postup má mnohem lepší estetické výsledky a zároveň zůstává zachována onkologická kontrola nad onemocněním.

Terapeutickou možností u časných forem rakoviny prsu se stává využití endoskopicky asistované mastektomie spolu s biopsií sentinelové uzliny a okamžitou rekonstrukcí prsu implantátem. Tento postup má mnohem lepší estetické výsledky a zároveň zůstává zachována onkologická kontrola nad onemocněním.

Okamžitá rekonstrukce se provádí v jedné době, proto by při operaci měli spolupracovat onkochirurg s plastickým chirurgem. Při tomto postupu se exciduje areolomamilární komplex a odstraní se prsní parenchym. Ke snadnější vizualizaci se rozšiřují řezy v horizontální nebo vertikální rovině, což umožní i případnou disekci podpažních uzlin.

Ačkoliv záchovné operace jsou pacientkami s časnou formou rakoviny prsu nejvíce žádané, mnohé se jich musí vzdát kvůli charakteru tumoru. Ten může být spojen s intraduktálními komponentami zasahujícími do hloubky nebo i s dalšími tumory. V opačném případě ale výše uvedená technika umožní některým pacientkám léčbu karcinomu prsu bez vzniku deformity.

Vědci z Nagana uspořádali na toto téma studii zahrnující 33 pacientek. Všechny podstoupily endoskopicky asistovanou, kůži šetřící mastektomii a zároveň biopsii sentinelové lymfatické uzliny v rámci onemocnění primární rakovinou prsu. Přesně 30 pacientek z celkového počtu navíc absolvovalo okamžitou rekonstrukci prsu a umístění implantátu.

Pooperačně se u 21 tumorů potvrdila varianta duktálního či lobulárního carcinoma in situ, v dalších dvanácti případech se jednalo invazivní malignity, z nichž osm bylo spojeno s rozsáhlou intraduktální komponentou. U dvou pacientek byl diagnostikován mnohočetný karcinom, což samozřejmě standardní záchovný výkon znesnadnilo.

Během follow-up periody (v průměru 51,2 měsíce) nedošlo u žádné pacientky k rekurenci tumoru ani ke vzniku vzdálených metastáz. Výsledky tedy potvrzují domněnku, že endoskopicky asistovaný přístup je vhodný, zaručuje estetičnost, a hlavně nesnižuje onkologickou bezpečnost.

(pes)

Zdroj: ANZ Journal of Surgery, October 2008, 78 (10): 894–898.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa