Endokrinní změny v pubertě ovlivňují stavbu dětského těla

15. 5. 2019

Přehled uveřejněný v časopise Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity se zabývá hormonálními změnami v pubertě.

Přehled uveřejněný v časopise Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity se zabývá hormonálními změnami v pubertě, které se odrážejí v postupné změně stavby těla.

Mezi hlavní proměny, kterými tělesná stavba během puberty prochází, patří změna v celkovém i procentuálním obsahu tělesného tuku a zároveň také v jeho distribuci v organismu. Dále se mění váha netukové tkáně (lean body mass), obsah minerální složky v kostech a kostní denzita. Rozdíly v adipozitě, váze netukové tkáně a kostní hmotě odrážejí hormonální rozdíly, zvláště rozdíly v hladinách estrogenů, androgenů, růstového hormonu a inzulinu podobného růstového faktoru 1 (IGF-1). V pubertě se rovněž začínají na stavbě těla více projevovat rozdíly dané genetikou, etnickou příslušností a okolním prostředím, ve kterém dítě vyrůstá.

V průběhu puberty nabírají chlapci větší množství netukové tkáně a kostní hmoty, zatímco dívky získají významně vyšší množství tukové tkáně. Příslušníci obou pohlaví dosáhnou během puberty nejvyššího kostního přírůstku, ačkoliv u chlapců je absolutní přírůstek kostní hmoty větší. Rovněž se mění tělesné proporce a distribuce tuku, dochází k rozlišení na androidní a gynoidní typ postavy. Stavba těla v pubertě již do značné míry předurčuje stavbu těla v dospělosti a ovlivňuje také budoucí zdravotní stav. Tuková tkáň je hormonálně aktivní a významně se podílí na interakcích mezi adipocytokiny, inzulinem a pohlavními steroidními hormony. Právě tyto interakce mohou v budoucnu ovlivnit i průběh kardiovaskulárních a metabolických onemocnění.

Pohlavní dimorfismus existuje do určité míry již při narození dítěte, nejdůležitější změny se však odehrávají v pubertě. Vznik pohlavních rozdílů v tělesné stavbě je regulován hlavně endokrinními faktory, kritickou roli hraje především růstový hormon a gonadální pohlavní steroidy.

(vek)

Zdroje:

  1. Loomba-Albrecht LA, Styne DM. Effect of puberty on body composition. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2009;16:10–15.
  2. Siervogel RM, et al. Puberty and body composition. Horm Res 2003;60:36–45.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa