Eliminace viru hepatitidy C snižuje incidenci maligního lymfomu

15. 5. 2019

To, že infekce virem hepatitidy C způsobuje vznik hepatocelulárního karcinomu, je známým faktem.

To, že infekce virem hepatitidy C způsobuje vznik hepatocelulárního karcinomu, je známým faktem. Rovněž skutečnost, že se u osob nakažených virem hepatitidy C objevuje častěji maligní lymfom, je odborné veřejnosti dobře známa. Bylo přitom prokázáno, že virus hepatitidy C (HCV) indukuje klonální proliferaci B-lymfocytů a způsobuje translokaci t(14;18).

Cílem dalšího výzkumu proto bylo konkrétně určit incidenci a vztah mezi HCV a maligním lymfomem a vlivem léčby hepatitidy typu C na incidenci lymfomu. V období 1969–2006 bylo sledováno 501 pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C, kteří nikdy nepodstupovali terapii interferonem, a 2708 osob infikovaných HCV, které byly interferonem léčeny.

Ve skupině neléčené interferonem bylo kumulativní riziko maligního lymfomu 0,6 % během prvních pěti let, 2,3 % za 10 let a 2,6 % za 15 let. Kumulativní riziko maligního lymfomu u subjektů s trvalou odpovědí na interferonovou léčbu bylo naproti tomu 0 % po pěti, deseti i patnácti letech. Kumulativní riziko vzniku maligního lymfomu u osob s přetrvávající infekcí bylo 0,4 % v prvních pěti letech, 1,5 % po 10 letech a 2,6 % po patnácti letech. Riziko rozvoje maligního lymfomu bylo statisticky významně vyšší u pacientů s perzistující infekcí než u pacientů se setrvalou virologickou odpovědí (p = 0,159). Poměrné riziko vzniku maligního lymfomu u 1048 osob s trvalou odpovědí na antivirovou terapii bylo signifikantně nižší než u nemocných s perzistující infekcí (hazard ratio 0,13; p = 0,49).

 
Výsledky ukazují, že eliminace viru hepatitidy C je velmi významným protektivním faktorem před vznikem maligního lymfomu u osob s chronikou hepatitidou typu C.

 
(hul)

Zdroj: Yusuke Kawamura MD, et al. Viral Elimination Reduces Incidence of Malignant Lymphoma in Patients with Hepatitis C. The American Journal of Medicine 2007;120:1034–1041.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa