Efektivita různých metod odvykání kouření v běžné praxi

15. 5. 2019

Rozsáhlá populační studie přinesla cenné informace o mnohonásobně vyšší efektivitě farmakologické léčby závislosti na tabáku kombinované se specializovanou behaviorální podporou v porovnání s použitím pouze náhradní nikotinové terapie.

Rozsáhlá populační studie přinesla cenné informace o mnohonásobně vyšší efektivitě farmakologické léčby závislosti na tabáku kombinované se specializovanou behaviorální podporou v porovnání s použitím pouze náhradní nikotinové terapie.

Existují různé způsoby pomoci při odvykání kouření. Pro co nejspolehlivější porovnání jejich efektivity jsou zásadní data z běžné praxe. Potřeba jsou především rozsáhlé populační studie. Práce britských autorů hodnotila asociaci mezi abstinencí a různými metodami odvykání kouření.

Jednalo se o průřezovou studii s daty ze souhrnných měsíčních výstupů průzkumu domácností „The Smoking Toolkit Study“. Celkem bylo zahrnuto 10 335 dospělých, kteří kouřili v předchozích 12 měsících a kteří se během tohoto období pokusili minimálně 1× přestat. Pacienti byli rozděleni podle toho, jakou metodu odvykací léčby využili při svém posledním pokusu přestat kouřit: a) farmakologická léčba (náhradní nikotinová terapie [NRT z angl. nicotine replacement therapy], bupropion nebo vareniklin) v kombinaci se specializovanou behaviorální podporou (SBP) prováděnou National Health Service Stop Smoking Service; b) farmakologická léčba předepsaná příslušným zdravotníkem bez SBP; c) volně zakoupená NRT; d) žádný z výše popsaných způsobů. Hlavním měřeným výstupem byla subjektivně udávaná abstinence do doby průzkumu adjustovaná na klíčové potenciální zavádějící faktory.

V porovnání s kuřáky, kteří nevyužili žádnou z forem speciální odvykací léčby, byla adjustovaná šance na přetrvávající abstinenci kouření 3,25× (95% konfidenční interval [CI] 2,05–5,15) vyšší u pacientů, kteří při odvykání kouření využili farmakologickou léčbu spolu s SBP, 1,61× (95% CI 1,33–1,94) vyšší u pacientů užívajících farmakologickou léčbu v kombinaci s krátkým poučením a 0,96 (95% CI 0,81–1,13) u uživatelů volně zakoupené NRT.

Po adjustaci na hlavní zavádějící faktor, kterým je závislost na tabáku, byli ve svém pokusu přestat kouřit zhruba 3× úspěšnější kuřáci, již využili kombinaci farmakologické léčby a SBP, než kuřáci, kteří nevyužili žádnou ze specifických metod léčby. Kuřáci, kteří využili volně zakoupenou NRT bez další behaviorální podpory, jsou stejně úspěšní jako ti, kteří přestali kouřit bez jakékoliv specifické pomoci.

(the)

CHA-2016.02.002

Zdroj: Klotz D., Brown J., West R. Real-world effectiveness of smoking cessation treatments: a population study. Addiction 2013; DOI: 10.1111/add. 12429.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa