Efektivita a bezpečnost golimumabu přidaného k jiné léčbě u pacientů s revmatoidní artritidou – španělská zkušenost

16. 4. 2015

Španělská zkušenost s golimumabem indikovaným pro léčbu pacientů s aktivní revmatoidní artritidou byla publikována v časopise Reumatología Clínica. Výsledky ukazují na vysoký poměr odpovědí, které lze zaznamenat již po první dávce golimumabu.

Španělská zkušenost s golimumabem indikovaným pro léčbu pacientů s aktivní revmatoidní artritidou byla publikována v časopise Reumatología Clínica. Výsledky ukazují na vysoký poměr odpovědí, které lze zaznamenat již po první dávce golimumabu.

Do studie GO-MORE bylo zařazeno 140 pacientů ze Španělska, kteří dostávali subkutánně golimumab v dávce 50 mg jednou měsíčně v průběhu půl roku. Primárním cílem studie byl podíl nemocných s dobrou či středně dobrou odpovědí dle skóre EULAR DA28-ESR po 6 měsících léčby.

Při vstupu do studie mělo 76,4 % nemocných velmi aktivní onemocnění (DAS28-ESR > 5,1). Tři čtvrtiny nemocných byli v tomto období léčeni metotrexátem, 40 % dostávalo jiné onemocnění modifikující léky (DMARDs) v monoterapii či kombinovaně a 65 % nemocných dostávalo kortikosteroidy. Po 6 měsících podávání golimumabu byla pozorována dobrá či středně dobrá odpověď na léčbu u 82,9 % nemocných, u 41,4 % nemocných byla nemoc hodnocena jako nízce aktivní a 30,7 % nemocných dosáhlo remise. Podíl odpovědí měsíc po první dávce byl téměř 70 %. Účinnost byla obdobná u pacientů léčených metotrexátem či jinými DMARDs bez ohledu na dávku MTX či podávání kortikosteroidů. Odpověď na golimumab byla pozorována již od podání první dávky. Golimumab byl dobře tolerován, závažné nežádoucí události byly zaznamenány u 11 pacientů.

Tato zkušenost dokladuje, že přidání golimumabu podávaného subkutánně v dávce 50 mg jednou měsíčně pacientům s aktivní revmatoidní artritidou vede k dobré či středně dobré odpovědi u více než 80 % nemocných. Odpověď na léčbu byla pozorována již velmi časně, a to již po první dávce golimumabu.

(eza)

Zdroj: Alonso A. et al. Efficacy and safety of golimumab as add-on therapy to disease-modifying antirheumatic drugs in rheumatoid arthritis: Results of the GO-MORE study in Spain. Reumatol Clin 2014 Jul 9; pii: S1699-258X(14)00122-3.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa