Efekt substituční terapie somatotropinem na plazmatickou koncentraci BNP a na srdeční funkci a morfologii

15. 5. 2019

Osobám s nedostatkem růstového hormonu somatotropinu je možné podávát tento hormon v injekcích.

Jedním z možných postupů u osob s nedostatkem růstového hormonu somatotropinu je podávání tohoto hormonu v injekcích. Předmětem popisované studie byl dopad této tzv. substituční terapie na koncentraci BNP (z angl. brain natriuretic peptide, mozkový natriuretický peptid) v plazmě, která je v asociaci s funkcí a morfologií srdečního svalu.

Podávání somatotropinu

Celkem 59 pacientů (29 mužů a 30 žen) dostávalo startovací dávku 0,1–0,2 mg rekombinantního somatotropinu denně. Dávka byla postupně zvyšována až na hodnoty 50. percentilu normální sérové koncentrace IGF-1 (z angl. insulin-like growth factor, inzulínu podobný růstový faktor). Sledování probíhalo po dobu 6 měsíců.

Sledované parametry

Před začátkem sledování, po 3 měsících a po 6 měsících od začátku terapie byly stanoveny z plazmy nebo echokardiograficky:

  • plazmatické koncentrace BNP a IGF-1,
  • ejekční frakce (EF),
  • enddiastolický objem levé komory (EDV),
  • enddiastolický diametr levé komory (EDD),
  • tloušťka intraventrikulárního septa (ISVT),
  • tloušťka přední stěny (PWT),
  • hmota levé komory (LVM).

Po půl roce významně klesá BNP

Po zahájení terapie i po 3 měsících byly všechny výše uvedené parametry v normě, včetně střední plazmatické koncentrace BNP (53,1 ± 8 pg/ml). Ke konci sledovaného období, tzn. 6 měsíců od zahájení terapie, byl zjištěn významný pokles v plazmatické koncentraci BNP (27 ± 5,6 pg/ml, p < 0,05). Z echokardiografických parametrů byl zaznamenán mírný nárůst svalové hmoty levé komory (LVM), ostatní parametry byly v normě (EF, EDV, EDD, ISVT, PWT).

(ercp)

Zdroj: Lazúrová et al.: Effect of Growth Hormone Replacement Therapy on Plasma Brain Natriuretic Peptide Concentration, Cardiac Morphology and Function in Adults with Growth Hormone Deficiency. Exp Clin Endocrinol Diabetes, publikováno on-line dne 17. 7. 2009. DOI: 10.1055/s-0029-1220688 www.ncbi.nlm.nih.govPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa