Dopplerovská synovitida může být prediktorem selhání vysazování biologické léčby u revmatoidní artritidy

16. 4. 2015

U pacientů s revmatoidní artritidou v dlouhodobé klinické remisi při biologické léčbě byla nejvýznamnějším prediktorem selhání postupného vysazování biologické léčby přítomnost synovitidy zachycená při dopplerovském ultrasonografické vyšetření.

U pacientů s revmatoidní artritidou v dlouhodobé klinické remisi při biologické léčbě byla nejvýznamnějším prediktorem selhání postupného vysazování biologické léčby přítomnost synovitidy zachycená při dopplerovském ultrasonografické vyšetření.

Tyto výsledky přinesla právě publikovaná prospektivní španělská studie, do které bylo zařazeno 77 pacientů (52 žen a 25 mužů). Zařazeni byli pacienti léčení stabilní dávkou biologické léčby. Z důvodu dlouhodobé remise jim byla biologická léčba postupně vysazována obvyklým způsobem zavedeným v klinické praxi: u s. c. léků byly prodlužovány intervaly mezi dávkami a u i. v. léků byla snižována dávka.

Před zahájením postupného vysazování biologické léčby bylo u pacientů provedeno ultrasonografické dopplerovské vyšetření 42 kloubů, které zjišťovalo přítomnost a stupeň synovitidy (dopplerovská synovitida). Selhání vysazování biologické léčby bylo hodnoceno po 6 a po 12 měsících. Po 12 měsících bylo také provedeno radiografické vyšetření kloubů ruky a nohy.

Zhruba 60 % pacientů užívalo s. c. a 40 % i. v. biologické léky. Po 12 měsících bylo zjištěno selhání vysazování biologické léčby u 45,5 % pacientů, přičemž u 2/3 z nich došlo k tomuto selhání již v prvních 6 měsících (tj. 30 % všech pacientů). U žádného pacienta nebyla zjištěna radiografická progrese onemocnění. Podle logistické regresní analýzy souvisely se selháním vysazování biologické léčby vstupní hodnota skóre DAS28 a globální skóre dopplerovské synovitidy. Nejsilnějším nezávislým prediktorem tohoto selhání byla přítomnost synovitidy.

Tyto výsledky naznačují možnost využití přítomnosti dopplerovské synovitidy jako biologického markeru při rozhodování o zahájení postupného vysazování biologické léčby pacientů s revmatoidní artritidou v přetrvávající remisi.

(zza)

Zdroj: Naredo E., Valor L., De la Torre, et al. Predictive value of Doppler ultrasound-detected synovitis in relation to failed tapering of biologic therapy in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2015 Mar 1. pii: kev006. [Epub ahead of print]

 Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa