Doporučení EULAR pro léčbu revmatoidní artritidy syntetickými a biologickými chorobu modifikujícími léky (DMARDs) – 3. část

14. 5. 2019

Terapie revmatoidní artritidy (RA) se u jednotlivých revmatologů může lišit a v současnosti nejsou stran léčby tohoto onemocnění dostupná jasná a konsenzuální doporučení.

9. Intenzivní léčebné strategie.

Tento odstavec nahrazuje některá z předcházejících doporučení stran farmakologické terapie. Aktuální doporučení odkazují nejen na léčebnou kombinaci metotrexátu s glukokortikoidy nebo metotrexátu s biologickou léčbou, ale zároveň i na přesnou monitoraci a rychlé střídání léčby v případě, že není dosaženo terapeutických cílů.

Pacienti s příznivou prognózou velmi často reagují podobně na monoterapii i na intenzivní léčebnou strategii, ovšem pacienti s těžkými a agresivními formami nemoci často neodpovídají dostatečně na DMARDs v monoterapii nebo kombinované terapii, pokud nejsou do kombinace přidány kortikoidy nebo biologická léčba.

10. Vysazování biologické léčby.

V současnosti není jasné, jak pokračovat či přerušit léčbu u pacientů, kteří dosáhli remise. Důkladné randomizované kontrolované studie cílené na ukončení léčby syntetickými DMARDs ukázaly, že u pacientů, kteří léčbu DMARDs ukončili, bylo mnohem těžší opětovné dosažení remise. To potvrdila i nedávná metaanalýza zaměřená na toto téma.

Jedním ze sledovaných aspektů byla i vazba na trvání remise. Ta by měla být před vysazováním syntetických a/nebo biologických DMARDs perzistentní, tzn. trvající několik měsíců. Biologické přípravky by měly být vysazovány postupně, a to prodlužováním intervalů mezi jednotlivými dávkami a samozřejmě také snižováním dávky, zatímco by měla pokračovat léčba syntetickými DMARDs. Tomuto principu zatím nebyla dána žádná konkrétní forma ani časový rámec, protože není k dispozici dostatek dat. Z názorů odborníků ale vyplývá, že za perzistentní by měla být považována remise trvající minimálně 12 měsíců.

11. Vysazování syntetických DMARDs.

Toto ustanovení následuje předchozí bod, přičemž vysazování syntetických DMARDs by mělo být v případě dlouhotrvající remise zváženo až po přerušení léčby kortikoidy a biologickými přípravky. Stran procesu samotného vysazování léčby opět neexistuje jednotný časový rámec nebo doporučení ohledně dávek či intervalů mezi nimi. Postup je v rukou lékaře, ale je třeba brát v potaz dostupná data, která ukazují, že ukončení léčby DMARDs je spojeno s vyšší frekvencí vzplanutí nemoci.

(pes)

Zdroj:
Ann Rheum Dis 2010;69:964-975. doi:10.1136/ard.2009.126532Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa