Dlouhodobé výsledky pacientů s Crohnovou chorobou po ukončení terapie infliximabem

8. 1. 2015

Autoři z belgického Leuvenu se ve své práci zaměřili na dlouhodobé výsledky pacientů s Crohnovou chorobou (CD), u kterých byla během klinické remise ukončena úspěšná terapie infliximabem (IFX). Zároveň se pokusili definovat prognostické faktory trvání remise i po ukončení IFX.

Autoři z belgického Leuvenu se ve své práci zaměřili na dlouhodobé výsledky pacientů s Crohnovou chorobou (CD), u kterých byla během klinické remise ukončena úspěšná terapie infliximabem (IFX). Zároveň se pokusili definovat prognostické faktory trvání remise i po ukončení IFX.

Autoři provedli retrospektivní zhodnocení informací o 100 pacientech s CD, u kterých byla léčba IFX ukončena v průběhu klinické remise CD. Většina těchto pacientů (84) užívala po ukončení IFX jinou imunomodulační léčbu, medián sledování pacientů byl 9,7 roku (interkvartilní rozmezí 8–11,5 roku). Klinická a endoskopická data byla získána z belgické zdravotnické databáze. Trvalá klinická remise (sustained clinical remission – SCR) byla pro potřeby studie definována jako udržení remise choroby bez nutnosti eskalace užívané terapie nebo chirurgického zákroku až do konce sledování. Autoři v rámci studie sledovali koncentrace IFX, protilátek proti mikrobiálním antigenům a cirkulující zánětlivé markery před léčbou a v době vysazení léčby IFX.

Na konci sledovacího období dosáhlo SCR 52 (52 %) pacientů. Univariantní analýzou bylo zjištěno, že SCR byla asociována s věkem pacienta v době diagnózy (≥ 25 let, p = 0,012) a trváním choroby (< 1 rok, p = 0,017). Z faktorů, které byly sledovány v době vysazení IFX, byla se SCR asociována koncentrace IFX (< 6 μg/ml, p = 0,031), kompletní slizniční zhojení (p = 0,046) a pozitivita vascular cell adhesion molecule-1 (> 0,67 μg/ml, p = 0,024). Věk v době diagnózy ≥ 25 let byl se SCR nezávisle asociován (HR = 1,83; 95% CI 1,03–3,25; p = 0,04).

V provedené studii bylo 52 % pacientů s CD, u kterých byl IFX ukončen v době klinické remise, v remisi i po 10 letech po vysazení. Většina těchto pacientů užívala jinou imunomodulační léčbu. Ačkoli pacienti s CD reagují na léčbu IFX rozdílně, většina na ni reaguje velmi dobře a IFX u nich pomáhá navodit dlouhodobou remisi, která trvá i po vysazení IFX.

(epa)

Zdroj: Papamichael K., Vande Casteele N., Gils A., et al. Long-Term Outcome of Patients With Crohn's Disease who Discontinued Infliximab Therapy Upon Clinical Remission. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Dec 2. pii: S1542-3565(14)01720-0. doi: 10.1016/j.cgh.2014.11.026. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa