Dlouhodobá léčba etanerceptem u pacientů s revmatoidní artritidou - bezpečná a účinná

15. 5. 2019

Terapie etanerceptem je u pacientů s časnou i s dlouhotrvající formou revmatoidní artritidy (RA) i po více než 10 letech bezpečná a účinná. Uvedená zjištění byla nedávno publikována v časopise Arthritis Care & Research.

Terapie etanerceptem je u pacientů s časnou i s dlouhotrvající formou revmatoidní artritidy (RA) i po více než 10 letech bezpečná a účinná. Uvedená zjištění byla nedávno publikována v časopise Arthritis Care & Research.

Lékaři z Bostonu hodnotili dlouhodobou bezpečnost etanerceptu v otevřené studii u 468 pacientů s časnou RA a 581 pacientů s dlouhotrvající RA. Během deseti let bylo sledováno 163 pacientů z první skupiny (časná RA) a 264 pacientů z druhé skupiny (dlouhotrvající RA), přičemž průměrná délka podávání etanerceptu byla 7,2 roku u pacientů z první skupiny a 6,3 roku u pacientů z druhé skupiny. Podíl závažných nežádoucích účinků byl 12,1/100 pacientoroků u pacientů s časnou RA a 18,4/100 pacientoroků u pacientů s dlouhotrvající RA.

Nejčastější závažné nežádoucí účinky byly u obou skupin pneumonie, zhoršení nemoci nebo její vzplanutí, infarkt myokardu a spontánní fraktury. U skupiny s dlouhotrvající RA pak navíc ještě zhoršení symptomů RA. Závažné infekční nežádoucí účinky zůstávaly u obou skupin pacientů relativně neměnné v čase podávání etanerceptu. Počet případů sepse byl u pacientů s časnou RA menší, než bylo očekáváno, a u pacientů s dlouhotrvající RA byl očekávanému počtu blízký. Podíl malignit a celkový počet úmrtí se signifikantně nelišil od očekávání u obecné populace, ačkoliv incidence lymfomů byla vyšší u obou skupin.

Co se týče účinnosti léčby etanerceptem, zlepšení odpovědi podle kritérií American College of Rheumatology (ACR20, ACR50, ACR70) bylo dosaženo u obou skupin po celou dobu sledování. Odpověď podle ACR50 a ACR70 byla méně výrazná u pacientů s dlouhotrvající RA než u pacientů s časnou formou nemoci.

Výše uvedená data napovídají, že etanercept je bezpečný a účinný jako dlouhodobá kontinuální terapie u časné i u dlouhotrvající formy RA.

(pes)

Zdroj:

  1. Weinblatt ME, et al. Safety and efficacy of etanercept beyond 10 years of therapy in North American patients with early and long-standing rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res. Publikováno on-line 18. října 2010. doi:10.1002/acr.20372M


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa