Dlouhodobá kombinovaná terapie infliximabem s azathioprinem u steroid-dependentní ulcerózní kolitidy

18. 8. 2014

Efektivita infliximabu (IFX) při navození 12 měsíců trvající klinické remise bez potřeby použití kortikoidů byla již v minulosti klinicky ověřena. Nicméně údajů týkajících se dlouhodobých výsledků pořád není dostatek.

Efektivita infliximabu (IFX) při navození 12 měsíců trvající klinické remise bez potřeby použití kortikoidů byla již v minulosti klinicky ověřena. Nicméně údajů týkajících se dlouhodobých výsledků pořád není dostatek.

V srpnovém vydání Inflammatory Bowel Diseases byly publikovány výsledky zajímavé práce, která hodnotila dlouhodobý efekt léčby IFX u steroid-dependentní ulcerózní kolitidy (UC). Autoři popisované studie se mimo jiné pokusili zjistit, jestli by bylo možné definovat prediktory dosažení dlouhodobé klinické odpovědi a vynucené kolektomie.

Této italské studie se účastnili pacienti se steroid-dependentní UC, kteří byli léčeni IFX. Sledováno bylo dosažení dlouhodobé klinické odpovědi u pacientů, kteří dosáhli klinické remise (nebo odpovědi) po indukční terapii IFX. Hodnocena pak byla také doba přežití bez vynucené kolektomie.

Z indukční terapie profitovalo celkem 76 % (96/126) pacientů. Medián trvání následného sledování na udržovací terapii IFX činil 41,5 měsíce (interkvartilové rozmezí 26–45). Celkem 64 % (46/96) pacientů dosáhlo setrvalé klinické odpovědi v průběhu zmiňovaného mediánu následného sledování, přežití bez vynucené kolektomie pak činilo při uvedeném mediánu sledování 77 %. Kombinovaná terapie IFX s thiopuriny byla nezávislým prediktorem dlouhodobé klinické odpovědi (p < 0,0001; HR 3,98; 95% CI 1,73–9,14). Nezávislými prediktory vynucené kolektomie byly: endoskopické Mayo skóre 3 v době zahájení terapie (p = 0,04; HR, 2,77; 95% CI 1,09–7,05) a vysoká hodnota CRP po indukční léčbě (p = 0,001; HR 5,65; 95% CI 2,03–15,7). Thiopurin-naivní status měl na provedení kolektomie protektivní vliv (p = 0,025; HR 0,34; 95% CI 0,13–0,87).

Na základě výše uvedených zjištění lze říci, že dlouhodobá léčba IFX je u pacientů se steroid-dependentní UC efektivní. Kombinovaná terapie predikuje setrvalou klinickou odpověď v dlouhodobém horizontu. Pacienti se závažnějším vstupním endoskopickým nálezem a vysokou hodnotou CRP vykazují po indukční léčbě vyšší riziko vynucené kolektomie. Naopak thiopurin-naivní status má na provedení kolektomie protektivní vliv.

(mik)

Zdroj: Armuzzi A., Pugliese D., Danese S., et al. Long-term Combination Therapy with Infliximab Plus Azathioprine Predicts Sustained Steroid-free Clinical Benefit in Steroid-dependent Ulcerative Colitis. Inflamm Bowel Dis. 2014 Aug; 20 (8): 1368–74.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa