Diagnostika hluboké žilní trombózy pomocí ultrazvuku

14. 5. 2019

U pacientů s podezřením na trombózu hlubokých žil dolních končetin (HŽT) jsou dvě odlišné ultrasonografické vyšetřovací metody – duplexní kompresivní ultrasonografie a celokončetinová barevná dopplerovská ultrasonografie – prakticky totožné co do účinnosti.

U pacientů s podezřením na trombózu hlubokých žil dolních končetin (HŽT) jsou dvě odlišné ultrasonografické vyšetřovací metody – duplexní kompresivní ultrasonografie a celokončetinová barevná dopplerovská ultrasonografie – prakticky totožné co do účinnosti. V říjnu letošního roku to prokázala randomizovaná studie italských lékařů.

Zmíněná studie trvala tři měsíce a celkem zahrnovala kolem 2000 pacientů se suspektní hlubokou žilní trombózou. Duplexní ultrasonografie zde byla prováděna kompresí vena femoralis communis v třísle a popliteální vény ve fossa poplitea. Tuto metodu podstoupilo 1045 pacientů. Ti s normálními nálezy (v počtu 828) byli považováni za negativní stran HŽT, a to při současném nálezu normálních hodnot D-dimerů. V případě zjištění elevovaných D-dimerů (u 256 pacientů) se ultrasonografie opakovala za týden, a pokud trval normální nález, byli i tito pacienti zařazeni mezi tzv. negativní. U 14 z nich pak opakovaná sonografie prokázala abnormální výsledek.

Pacienti s normálními nálezy (814 v „duplexní“ skupině a 775 ve skupině „celokončetinové“) byli pozorováni následující tři měsíce. Během této doby byla incidence potvrzené žilní tromboembolie 0,9 % a 1,2 %, což je nesignifikantní rozdíl. Obě diagnostické metody se tedy jeví jako vhodné, k jejich volbě se pak přistupuje na podkladě nejen klinického nálezu, ale také potřeb pacienta a dostupnosti.

Kompresivní duplexní ultrasonografie je metoda jednoduše proveditelná, je spojená s širokou dostupností, což je podstatné zejména o nocích a během víkendů, nicméně pro stanovení diagnózy vyžaduje opakování až v jedné čtvrtině případů. Naproti tomu dopplerovská sonografie poskytne okamžitou odpověď, a je tedy vhodná zejména pro pacienty s prudkými bolestmi lýtek, pro cestovatele a také pro ty, kteří bydlí daleko od diagnostického centra. Nevýhodou je pak obtížnost provedení a vyšší cena.

(pes)

Zdroj: Bernardi E, Camporese G, Büller HR, et al. Serial 2-point ultrasonography plus D-dimer vs whole-leg color-coded Doppler ultrasonography for diagnosing suspected symptomatic deep vein thrombosis: A randomized controlled trial. JAMA 2008;300:1653–1659.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa