Dávkování infliximabu cílené na dosažení údolní hladiny 3–7 µg/ml je účinnější než dávkování podle klinických projevů

16. 4. 2015

V klinické studii se 263 pacienty s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou vedlo dávkování infliximabu cílené na udržení údolní hladiny léku v krvi k dosažení stejného podílu remisí, ale k nižšímu výskytu relapsů než dávkování upravované podle klinických projevů.

V klinické studii se 263 pacienty s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou vedlo dávkování infliximabu cílené na udržení údolní hladiny léku v krvi k dosažení stejného podílu remisí, ale k nižšímu výskytu relapsů než dávkování upravované podle klinických projevů.

Cílem autorů této studie, publikované v únoru 2015 v časopise Gastroenterology, bylo rozhodnout, zda dávkování infliximabu řízené podle hladiny léku v krvi zvyšuje pravděpodobnost dosažení remise a zda je pokračující léčba s udržováním dané koncentrace léku v krvi výhodnější než dávkování vycházející z klinických projevů.

Uspořádali roční randomizovanou kontrolovanou studii se 178 pacienty s Crohnovou chorobou (CD) a 85 pacienty s ulcerózní kolitidou (UC) se stabilní odpovědí na udržovací léčbu infliximabem. V úvodní fázi optimalizace léčby byla dávka inxfliximabu u všech pacientů upravená tak, aby bylo dosaženo údolní koncentrace léku v krvi 3–7 µg/ml. Poté byli pacienti náhodně přiřazeni buď do skupiny s dávkováním podle klinických projevů, nebo k pokračujícímu dávkování dle sérové koncentrace léku. Primárním sledovaným parametrem byla klinická a biochemická remise po 1 roce léčby.

Při screeningu dosahovalo cílové koncentrace léku v krvi 43,7 % pacientů. Optimalizace dávky vedla u pacientů s CD, nikoliv však s UC k častějšímu dosažení remise (v 88 % vs. v 65 % případů, p = 0,020) a ke snížení průměrné koncentrace C-reaktivního proteinu (3,2 mg/l vs. 4,3 mg/l, p < 0,001). Optimalizace dávky u pacientů s údolní koncentrací léku v krvi > 7 µg/ml zajistila snížení nákladů na farmakoterapii o 28 % (p < 0,001). Při udržovací léčbě dosáhlo remise 66 % pacientů s úpravou dávky dle klinických projevů a 69 % pacientů s dávkováním dle koncentrace léku v krvi (nesignifikantní rozdíl). Relaps byl zjištěn u 17 % pacientů s dávkováním dle klinických projevů v porovnání se 7 % pacientů s dávkováním dle koncentrace léku v krvi (p = 0,018).

Tato studie ukázala, že po optimalizaci dávkování infliximabu v léčbě CD a UC nevede udržovací léčba s dávkováním cíleným na dosažení údolní koncentrace léku v krvi 3–7 µg/ml k vyššímu podílu remisí než dávkování dle klinických projevů, ale je spojena s nižším výskytem vzplanutí choroby.

(zza)

Zdroj: Vande Casteele N., Ferrante M., Van Assche G., et al. Trough Concentrations of Infliximab Guide Dosing for Patients with Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology. 2015 Feb 24. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa