Crohnova choroba a Takayasuova arteritida

14. 5. 2019

Crohnova choroba (CD) a Takayasuova arteritida (TA) jsou zánětlivá granulomatózní onemocnění vznikající na autoimunitním podkladě. Jejich současný výskyt je nicméně poměrně vzácný. Přesto se podařilo lékařům z arizonské Mayo Clinic popsat dva případy, kdy se tyto dvě choroby vyskytly současně. Kazuistiky publikovali v odborném periodiku Case Reports in Gastroenterology.

Crohnova choroba (CD) a Takayasuova arteritida (TA) jsou zánětlivá granulomatózní onemocnění vznikající na autoimunitním podkladě. Jejich současný výskyt je nicméně poměrně vzácný. Přesto se podařilo lékařům z arizonské Mayo Clinic popsat dva případy, kdy se tyto dvě choroby vyskytly současně. Kazuistiky publikovali v odborném periodiku Case Reports in Gastroenterology.

Kazuistika I.

Šestnáctiletý mladík s anamnézou thalassemie a hypertenze byl hospitalizován pro bolest břicha, nevolnost, zvracení, zácpu a výrazný úbytek hmotnosti. Průjem ani melénu neudával. CT vyšetření prokázalo ztluštění stěny terminálního ilea, atrofii levé ledviny a také výrazné zesílení stěny levé a. carrotis comunis, podklíčkové a axilární tepny. Dále bylo prokázáno difuzní ztluštění aortálního oblouku a sestupné hrudní a horní břišní aorty a levé renální artérie. Enterografie pomocí magnetické rezonance potvrdila ztluštění sliznice terminálního ilea bez dalšího otoku střevní stěny, stenóz nebo píštělí. Byla provedena kolonoskopie s nálezem stenotické oblasti bauhinské chlopně se zánětlivým postižením terminálního ilea s ulceracemi. Biopsie potvrdily diagnózu CD. Následně byla zahájena terapie prednisonem v dávce 60 mg denně. Mezitím však u pacienta proběhla ischemická cerebrální a retinální ataka, která vedla ke ztrátě zraku a synkopám. Proveden byl tedy aortokarotický by-pass a do terapie přidán metotrexát. Histologické vyšetření resekované a. carotis potvrdilo diagnózu TA. Příznaky CD sice následně ustoupily, nicméně pacient prodělal trombotickou okluzi by-passu vyžadující trombektomii a revizi štěpu. Pacient byl převeden na biologickou léčbu infliximabem. Metotrexát byl později v důsledku nežádoucích účinků vysazen a do terapie byl přidán azathioprin. Postoupně byly snižovány dávky prednisonu. V průběhu ročního sledování byl pak pacient asymptomatický stran obou diagnóz.

Kazuistika II.

Druhý popsaný případ byl 38letý muž s bolestmi břicha, průjmem a bolestí na hrudi. V anamnéze byla zmínka o hypertenzi a mírné renální insuficienci. U pacienta byla navíc před 15 lety diagnostikována CD, léčena prednisonem, mesalaminem, sulfasalazinem a azathioprinem, v posledním roce i infliximabem. Tato léčba však musela být přerušena v důsledku horečky, bakteriémie a akutního selhání ledvin, léčen byl tedy pouze prednisonem a azathioprinem. Zatímco CD byla v remisi, CT angiogram potvrdil diagnózu TA na podkladě ztluštění stěny aortálního oblouku, abdominální aorty, levé a. subclavia a obou karotid spolu se ztluštěním stěny kolon sigmoideum. Prokázána byla také bilaterální stenóza renální tepny a atrofie obou ledvin. Následně byl tedy proveden aortobirenální by-pass a zahájena léčba adalimumabem. Tato terapie ovšem musela být kvůli sepsi, trombóze štěpů a ledvinnému selhání přerušena. Byla ponechána terapie prednisonem a azathioprinem, která pacienta udržela v osmiměsíční remisi.

Závěrem lze shrnout, že u obou pacientů byla diagnóza CD a TA potvrzena jak zobrazovacími, tak i histologickými nálezy. U obou pacientů došlo k rozvoji vaskulárních komplikací. Společným patologickým pokladem pro obě tyto nemoci se zdá být granulomatózní zánět. Cílená léčba inhibitory TNF-α byla účinná u jednoho z pacientů, ve druhém případě bylo bohužel nutné léčbu vzhledem k septickým komplikacím ukončit.

(kam)

Zdroj:
Ratuapli S. et al.: Coexisting Crohn's Disease and Takayasu's Arteritis in Two Patients Treated with Anti-TNF-α Therapies., Case Rep Gastroenterol. 2010 Feb 3; 4 (1): 35–40.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa