Chirurgická léčba varixů versus skleroterapie

14. 5. 2019

K hlavním způsobům léčby varixů dolních končetin patří jejich chirurgické odstranění a skleroterapie. Srovnávací analýza Cochrane Collaboration se zabývala porovnáním účinnosti obou modalit. Cílem bylo zjistit, který ze způsobů by měl být metodou první volby v léčbě primárních varixů.

K hlavním způsobům léčby varixů dolních končetin patří jejich chirurgické odstranění a skleroterapie. Srovnávací analýza Cochrane Collaboration se zabývala porovnáním účinnosti obou modalit. Cílem bylo zjistit, který ze způsobů by měl být metodou první volby v léčbě primárních varixů.

Během metaanalýzy bylo prozkoumáno 13 elektronických biomedicínských, sociologických a zdravotněekonomických elektronických bibliografických databází. Byla zahrnuta řada relevantních článků a aktuálních doporučení odborných společností a zdravotněekonomických institucí. Analýza obsáhla všechny dostupné randomizované kontrolované studie srovnávající chirurgický přístup a sklerotizaci v léčbě primárních varixů.

Celkem bylo nalezeno 2 306 relevantních článků. 61 z nich přímo srovnávalo chirurgickou léčbu a skleroterapii. Všechna stanovená kritéria však splňovalo pouze 9 randomizovaných studií. Možnost celkového srovnání výsledků jednotlivých studií znesnadňovala jejich odlišná metodika. Získané údaje přesto ukázaly zajímavý trend. Skleroterapie vykazovala v prvním roce po léčbě lepší výsledky než chirurgie. V druhém roce se však její náskok snižoval. V třetím až pátém roce po léčbě vykazovala naopak jednoznačně lepší výsledky léčba chirurgická. Údaje týkající se ekonomických aspektů obou způsobů léčby se nepodařilo spolehlivě zhodnotit.

Závěrem metaanalýzy autoři uvádějí, že neexistuje dostatek důkazů k jednoznačnému doporučení té či oné léčby. V budoucnu bude zapotřebí dalších studií zaměřených na výsledky, ale i náklady jednotlivých způsobů léčby varixů.

Zdroj: Cochrane Rev Abstract. 2007

(raf)Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa