Chirurgická léčba jaterních metastáz karcinomu z renálních buněk

15. 5. 2019

Retrospektivní analýza výsledků chirurgické resekce jaterních metastáz karcinomu z renálních buněk ukázala dobrou bezpečnost tohoto postupu s celkovým 3letým přežitím 62,1 %.

Retrospektivní analýza výsledků chirurgické resekce jaterních metastáz karcinomu z renálních buněk (RCC) ukázala dobrou bezpečnost tohoto postupu s celkovým 3letým přežitím 62,1 %.

Léčba jaterních metastáz primárních nádorů, jiných než je kolorektální karcinom a primární neuroendokrinní karcinom, není dosud podložena dostatečným množstvím důkazů. Jedním z takových nádorů je i RCC. Australští autoři provedli retrospektivní analýzu údajů z databází několika onkologických pracovišť a pokusili se zhodnotit bezpečnost a účinnost chirurgické léčby jaterních metastáz karcinomu ledvin.

Do studie bylo zařazeno 43 pacientů, kteří podstoupili operaci metastáz RCC do jater v letech 1994 až 2011. Průměrný věk pacientů byl 62,4 roku a 67,4 % tvořili muži. Průměrná velikost primárního nádoru byla 4,0 cm a v 72,1 % případů se jednalo o světlobuněčný renální karcinom. Ve 20,9 % případů byl výskyt metastáz synchronní s primárním nádorem, u metachronních metastáz činila průměrná doba mezi diagnózou primárního nádoru a léčbou jaterních metastáz 17,2 měsíce (rozmezí 2,1–189,3 měsíce). V 55 % se jednalo o solitární metastázu.

Většina pacientů (86,0 %) podstoupila malou resekci (do tří segmentů). Negativita okrajů (R0 resekce) byla potvrzena v 95,3 % případů. Chemoterapii v perioperačním období užívalo 69,8 % pacientů. Intraoperační mortalita byla 2,3 % (1 pacient), pooperační morbidita činila 23,3 %. Celkové přežití po 3 letech bylo 62,1 %, přežití bez recidiv bylo ve stejném období 27,3 %, přičemž průměrná doba do výskytu recidivy byla 15,5 měsíce.

Přestože výskyt recidiv dosahoval téměř 50 %, je resekce jaterních metastáz RCC bezpečnou terapeutickou možností a u vybrané populace pacientů může vést k dlouhodobému přežití.

(zza)

Zdroj: Hatzaras I. et al. A multi-institution analysis of outcomes of liver-directed surgery for metastatic renal cell cancer. HPB (Oxford). 2012 Aug; 14 (8): 532–8; doi: 10.1111/j.1477-2574.2012.00495.xPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa