Čerstvě dospělí závislí jedinci hůře spolupracují při substituční léčbě

25. 8. 2014

Základem substituční terapie u jedinců závislých na opiátech je ochota ke spolupráci. Práce autorů z Harvard Medical School naznačuje, že čerstvě dospělí jedinci při léčbě spolupracují hůře.

Základem substituční terapie u jedinců závislých na opiátech je ochota ke spolupráci. Práce autorů z Harvard Medical School naznačuje, že čerstvě dospělí jedinci při léčbě spolupracují hůře.

Čerstvě dospělí jedinci, tedy dle autorů mladí lidé ve věku 18–25 let, často selhávají v dlouhodobé spolupráci při léčbě opiátové závislosti. V publikované studii se autoři zaměřili na záznamy o léčbě buprenorfinem a porovnávali míru setrvání na léčbě mezi čerstvě dospělými jedinci a staršími dospělými. Celkem měli autoři k dispozici záznamy o léčbě 294 dospělých závislých jedinců, z nichž 24 % bylo ve věku 18–25 let. Tyto záznamy obsahovaly informace o léčbě buprenorfinem, sesterské péči a průběhu intenzivního ambulantního programu následovaného psychosociální podporou (návštěvy v intervalu 1 týdne).

Analýza dat o léčbě ukázala, že ve srovnání se staršími dospělými je u čerstvě dospělých jedinců léčených buprenorfinem nižší pravděpodobnost pokračování v léčbě po 3 měsících léčby (56 % oproti 78 %) a také po roce (17 % oproti 45 %). Čerstvě dospělí lidé také byli častěji pozitivní na zakázané opiátové látky, častěji relabovali nebo přerušili léčbu.

Tato analýza tedy ukázala, že mladí lidé ve věku 18–25 let jsou náchylnější ke zhoršené spolupráci při odvykací substituční terapii. Další studie by mohly odpovědět na to, jaké faktory jsou u této věkové kategorie zvláště asociované se setrváním na léčbě buprenorfinem. Jejich výsledky by mohly pomoci zlepšit léčbu a dlouhodobé výsledky u této skupiny závislých jedinců.

(eza)

Zdroj: Schuman-Olivier Z., et al. Emerging adult age status predicts poor buprenorphine treatment retention. J Usbst Abuse Treat. Publikováno online 20. května2014; doi: 10.1016/j.jsat.2014.04.006.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa