Centrální ztluštění rohovky u dětí s deficitem růstového hormonu

15. 5. 2019

Děti s deficitem růstového hormonu mají zpomalenou remodelaci oční rohovky.

Děti s deficitem růstového hormonu mají zpomalenou remodelaci oční rohovky. Přetrvávající větší ztluštění rohovky tak může být jedním z příznaků deficitu růstového hormonu.

V odborném časopise Acta Ophthalmologica uveřejnili autoři z italského Triestu zajímavé pozorování. Jednalo se o retrospektivní sérii případů. Autoři hodnotili centrální ztluštění rohovky, nitrooční tlak a refrakci oka u pacientů s deficitem růstového hormonu (RH). Soubor pacientů se skládal ze čtyřiceti pěti pacientů léčených rekombinantním růstovým hormonem a ze stejného počtu zdravých dětí – kontrolní skupiny. Děti podstoupily oftalmologické vyšetření včetně měření tloušťky rohovky, nitroočního tlaku a refrakce oka.

Podle výsledků pozorování byla průměrná tloušťka rohovky ve skupině s deficitem růstového hormonu 570,6 μm (SD 37,4). U kontrolní skupiny byla naměřena tloušťka 546 μm (SD 2,0). Průměrná refrakční chyba u skupiny s deficitem RH byla 0,59 D (SD 1,9). Oproti tomu v kontrolní skupině to byla hodnota 0,11 (SD 2,1).

Podle závěru studie tedy růstový hormon a insulin-like growth factor 1 ovlivňují růst oka působením na syntézu extraceulární matrix. Děti s vrozeným deficitem růstového hormonu nebo necitlivostí pro GH mají průměrně kratší axiální délku oka. Již více studií ukázalo, že tloušťka rohovky u novorozenců je významně větší než u dospělých. Snížení tloušťky rohovky úzce koreluje se vzrůstající délkou oka.

Toto pozorování vysvětluje, že růst oka a jeho remodelace a vyzrávání kolagenních vláken hrají důležitou úlohu v redukci síly rohovky v prvním roce života. Proto autoři navrhují, že přetrvávající větší tloušťka rohovky může být jednou ze známek opožděného růstu u dětí s deficitem růstového hormonu. Ke svým závěrům přikládají nálezy v měření nitroočního tlaku a prevalenci hyperopie mezi dětmi s deficitem růstového hormonu.

(jate)

Zdroj: Fulvio Parentin and Stefano Pensiero: Central corneal thickness in children with growth hormone deficiency. Acta Ophthalmologica, publikováno on-line dne 5. června 2009. DOI: 10.1111/j.1755-3768.2009.01519.xPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa