Časná léčba ankylozující spondylitidy inhibitory TNF-alfa

14. 5. 2019

Léčba ankylozující spondylitidy blokátory TNF je účinná asi v 50 % případů. Na otázku, jak časně by měla být biologická léčba aplikována, hledala odpověď studie berlínských revmatologů.

Léčba ankylozující spondylitidy blokátory TNF je účinná asi v 50 % případů. Na otázku, jak časně by měla být biologická léčba aplikována, hledala odpověď studie berlínských revmatologů.

Ankylozující spondylitida je zánětlivé revmatické onemocnění s prevalencí asi 0,5 %. V její léčbě se uplatňují nesteroidní antirevmatika (NSA), která účinně tlumí bolest a pravděpodobně také zpomalují progresi onemocnění, zatímco účinnost kortikosteroidů a chorobu modifikujících léků (DMARDs) je pouze omezená. Biologická léčba je účinnější, u pacientů refrakterních na léčbu NSA v 50 % sníží aktivitu nemoci podle indexu BASDAI50 až o 50 %. Snižuje také počet aktivních zánětlivých lézí na záznamech z magnetické rezonance. Logicky se tedy nabízí otázka, kdy s biologickou léčbou začít.

Ukázalo se, že biologická léčba se nejvíce uplatní u pacientů s krátkou dobou trvání nemoci. Léčba se totiž ukázala jako účinná u 73 % pacientů s anamnézou ankylozující spondylitidy trvající maximálně 10 let, zatímco při více než 20leté anamnéze odpovědělo na léčbu pouze 31 %. Na léčbu také odpověděli lépe mladší pacienti.

Autoři mimo jiné sledovali, jestli je možné biologickou léčbu po nějakém čase ukončit. Po tříletém podávání infliximabu byla léčba u dlouholetých spondylitiků přerušena. U 97,6 % pacientů však musela být znovu zavedena pro relaps, který se objevil v průměru za 17,5 týdne. Podobné výsledky zaznamenala i studie s etanerceptem. Avšak u pacientů s krátkou anamnézou (průměrně 15 měsíců) zůstalo v remisi po vysazení infliximabu pouze 40 % pacientů v průběhu sledování po dobu 40 týdnů.

Tyto výsledky však přinášejí další otázky k budoucímu řešení – jak dlouho bude remise bez léčby trvat a zda se při časnějším zahájení biologické léčby zvýší také počet dosažených remisí po jejím ukončení.

(uli)

Zdroj:
Haibel H, Sieper J. Editorial review: how early should ankylosing spondylitis be treated with a tumor necrosis factor-blocker? Curr Opin Rheumatol 2010;22(4):388-392. doi: 10.1097/BOR.0b013e32833aaf93Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa