Časná fyzioterapie může zabránit lymfedému po operaci karcinomu prsu

15. 5. 2019

Podle výsledků studie uveřejněné v lednovém čísle časopisu BMJ může včas zahájená fyzioterapie u pacientek po operaci karcinomu prsu pomoci zabránit vzniku lymfedému, nebo jej alespoň zmírnit.

Podle výsledků studie uveřejněné v lednovém čísle časopisu BMJ může včas zahájená fyzioterapie u pacientek po operaci karcinomu prsu pomoci zabránit vzniku lymfedému, nebo jej alespoň zmírnit.

Přerušení nebo poškození axilárního lymfatického systému po operaci nebo radioterapii zhoubného nádoru může vést k lokální nebo generalizované akumulaci lymfatické tekutiny v intersticiálním prostoru. Tento stav je označován jako sekundární lymfedém. Dosud byly učiněny pokusy snížit riziko vzniku lymfedému pomocí předoperačního a pooperačního poradenství a péče, pečlivým sledováním a časnou detekcí.

Metodika

Účelem studie bylo zhodnotit účinnost časné fyzioterapie při snižování rizika vzniku sekundárního lymfedému. Autoři studie, lékaři z madridské univerzitní nemocnice, rozdělili 120 pacientek do dvou skupin – skupiny, která absolvovala časnou fyzioterapii, a skupiny kontrolní. Všechny ženy zařazené do studie podstoupily původně operaci karcinomu prsu, která zahrnovala resekci axilárních lymfatických uzlin.

Pacientky v léčené skupině absolvovaly fyzioterapeutický program, který obsahoval manuální lymfatickou drenáž, masáž zjizvené tkáně a aktivní cvičení ramen a paží. Pacientky v obou skupinách, léčené i kontrolní, byly poučeny o tom, jak mohou vzniku lymfedému pomoci zabránit. Hlavním výstupem studie byla incidence klinicky signifikantního lymfedému definovaného jako zvětšení obvodu paže alespoň o 2 cm ve srovnání s nepostiženou stranou v obou skupinách.

Výsledky

Ze 116 žen, které dokončily jednoleté sledování, se u osmnácti (16 %) rozvinul sekundární lymfedém. Z toho 14 žen patřilo do kontrolní skupiny (25 %) a 4 do skupiny podstupující fyzioterapii (7 %). Sekundární lymfedém byl také v kontrolní skupině diagnostikován zhruba čtyřikrát dříve než ve skupině podstupující fyzioterapii.

Podle autorů studie může fyzioterapie ve vhodně vybrané skupině žen po resekci axilárních uzlin pomoci snížit bolestivost, zvýšit funkčnost a rozsah pohybu v ramenním kloubu a snížit riziko vzniku lymfedému. Na fyzioterapii těchto pacientek by se však měli podílet specialisté, kteří mají zkušenosti s léčbou lymfedému.

(vek)

Zdroje: Torres Lacomba M. et al: Effectiveness of early physiotherapy to prevent lymphoedema after surgery for breast cancer: randomised, single blinded, clinical trial. BMJ. 2010; 340: b5235. doi: 10.1136/bmj.b5396Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa