Buprenorfin při léčbě závislosti na opiátech na předpis

15. 5. 2019

Iniciální detoxifikační režim pomocí buprenorfinu (Subutex) pomohl více než polovině jedinců závislých na opiátech na předpis dosáhnout abstinence. Počet abstinujících jedinců se při kontrole 12. týden studie stabilizoval na 50 %.

Iniciální detoxifikační režim pomocí buprenorfinu (Subutex) pomohl více než polovině jedinců závislých na opiátech na předpis dosáhnout abstinence. Počet abstinujících jedinců se při kontrole 12. týden studie stabilizoval na 50 %.

Účastníci studie

Do studie bylo zahrnuto 70 jedinců ze severoamerického Vermontu užívajících předepsané opiáty v nepřiměřeném množství, kteří měli zájem o krátkodobou akutní detoxifikaci. Užívání opiátů bylo potvrzeno močovým testem. Byli vyloučeni všichni užívající adekvátní dávku předepsaných léků, těhotné a kojící ženy, pacienti s významnými a nestabilními psychiatrickými stavy.

Průběh studie

Všichni účastníci nejprve prošli iniciální dvoutýdenní detoxifikací, kdy byli stabilizováni pomocí buprenorfinu. Dávky byly titrovány tak, aby se co nejvíce zmírnily symptomy z odvykání. Následně proběhlo randomizované rozřazení do skupin léčených buprenorfinem buď 1, 2, nebo 4 týdny. Během této doby dostávali také placebo (označené jako naltrexon). Po skončení úvodní fáze jim byl podáván aktivní naltrexon a placebo (označené jako buprenorfin) k udržení designu dvojitého zaslepení studie. Účastníci chodili na pravidelné kontroly k vyhodnocení odvykacích symptomů a vzorků moči. Součástí byla také individualizovaná behaviorální terapie (2× týdně 60–90 minut).

Celkové zhodnocení

Na konci 5. týdne byla ve skupině léčené 4 týdny prokázaná abstinence u 63 %, zatímco ve skupině léčené 1 nebo 2 týdny pouze u 29 %. Na konci 12. týdne se výsledek ustálil na 50 % u čtyřtýdenní skupiny a méně než 20 % u ostatních skupin.

Ze získaných výsledků se zdá, že určitá část závislých na opiátech na předpis může dobře reagovat na ambulantní léčbu pomocí iniciálního podávání buprenorfinu, udržovacích dávek naltrexonu a behaviorální terapii.

Dle jiných názorů není prodloužená udržovací léčba pomocí opioidních antagonistů (metadon, buprenorfin) vhodná pro všechny. Jedinci s relativně nízkým rizikem relapsu spíše profitují z krátkodobé detoxifikace.

Limitace studie

Bohužel nemohlo být vyhodnoceno přispění individuálních vlastností. Mezi další limity patřily specifické charakteristiky studovaného vzorku, protože většina jedinců byla světlé pleti a v naprosté většině šlo o zneužívání oxycodonu. K potvrzení závěrů tohoto výzkumu bude tedy zapotřebí ještě dalších studií.

(cabi)

Zdroj: Sigmon S. C., Dunn K. E., Saulsgiver K., et al. A Randomized, Double-blind Evaluation of Buprenorphine Taper Duration in Primary Prescription Opioid Abusers. JAMA Psychiatry. 2013; 70 (12): 1347–1354; doi: 10.1001/jamapsychiatry.2013.2216Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa