Budoucnost cílené terapie metastazujícího renálního karcinomu

15. 5. 2019

V poslední době nastal boom různých terapeutických metod, kterými lze účinně intervenovat proti metastazujícímu renálnímu karcinomu. Přípravky standardně používané v dnešní době v drtivé většině vytěsnily imunoterapii.

V poslední době nastal boom různých terapeutických metod, kterými lze účinně intervenovat proti metastazujícímu renálnímu karcinomu. Přípravky standardně používané v dnešní době v drtivé většině vytěsnily imunoterapii. Středobodem zájmu klinického hodnocení a trendem v onkologii zůstává cílená terapie.

Cílená terapie spadá do dvou kategorií. První je léčba zaměřená na vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), která zahrnuje sunitinib, pazopanib, sorafenib a bevacizumab. Druhou skupinu tvoří inhibitory savčího receptoru pro rapamycin (mTOR), kam lze zařadit everolimus a temsirolimus. Stěžejní studie hodnotí přípravek everolimus jako výhodný u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem nereagujících na léčbu inhibitory tyrosinkinázy, blokující VEGF. Naproti tomu výsledky klinických hodnocení pro temsirolimus jasně hovoří pro jeho mimořádně příznivý vliv u pacientů se špatnou prognózou. Temsirolimus je v případě pokročilého stadia karcinomu indikován jako lék první linie.

Více přehledných prací nastiňuje preklinický a klinický vývoj inhibitorů savčího receptoru pro rapamycin (mTOR). Vývoj nových aktivních látek, mezi které patří axitinib, pazopanib, cediranib, volociximab, tivozanib (AV-951), BAY 73-4506, a c-met inhibitory, jako například GSK1363089 a ARQ197, může skýtat slibný terapeutický potenciál.

Pochopení mechanizmu účinku VEGF a mTOR razantně změnilo léčebné postupy řešení metastazujícího renálního karcinomu. Klinická hodnocení se intenzivně zabývají možnostmi sekvenční či kombinované cílené terapie pokročilého stadia rakovinného onemocnění jako adjuvantního přístupu ke konzervativní nefrektomii.

(Thom)

Zdroj: Pal S. K., Figlin R. A.: Future directions of mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitor therapy in renal cell carcinoma. Target Oncol. Publikováno online před tiskem 12. dubna 2011.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa