Bosutinib jako léčba třetí volby u pacientů s chronickou fází chronické myeloidní leukemie

15. 5. 2019

Bosutinib (BOS) je perorální duální inhibitor SRC/ABL tyrozinkinázy (TKI), řazen jako TKI 3. generace. Tyto jsou využívány v léčbě chronické myeloidní leukemie (CML).

Bosutinib (BOS) je perorální duální inhibitor SRC/ABL tyrozinkinázy (TKI), řazen jako TKI 3. generace. Tyto jsou využívány v léčbě chronické myeloidní leukemie (CML).

V předkládané open-label studii fáze 1/2 byla hodnocena bezpečnost a účinnost BOS podávaného jako léčba 3. volby u pacientů v chronické fázi onemocnění (CP CML). Bosutinib byl podáván v dávce 500 mg denně pacientům, u kterých selhala léčba imatinibem a následně byli rezistentní/intolerantní k léčbě dasatinibem (n = 37/n = 50) či nilotinibem (n = 27). Celkově bylo hodnoceno 114 pacientů (45 % mužů; medián věku 56 let, rozmezí 20-79; medián doby od diagnózy CML 6,3 roku, rozmezí 0,6-18,3 roku).

Medián doby sledování od zahájení léčby BOS byl 26,4 měsíce (0,3-54) a medián podané dávky BOS byl 476 mg/den (185-563). Celkem 82 (73 %) hodnotitelných pacientů dosáhlo kompletní hematologické odpovědi (CHR), 41% udrželo tuto odpověď a zůstává dále léčených. Jednatřicet procent (dvaatřicet procent) hodnotitelných pacientů dosáhlo velké cytogenetické odpovědi (MCyR), z toho 39 % udrželo na léčbě odpověď. Jedenáct hodnotitelných pacientů dosáhlo kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) a velké molekulární odpovědi (MMR) dosáhlo 22 % pacientů. MCyR a CHR odpovědi bylo dosaženo u 11 různých mutací BCR/ABL kinázy, s výjimkou mutace T315I.

Mezi časté nežádoucí účinky spojené s léčbou BOS (s výjimkou hematologické toxicity), které byly pozorovány u ≥20 % pacientů (všechny stupně), patřil průjem (83 %), nauzea (46 %), zvracení (40 %), vyrážka (27 %), bolesti hlavy (25 %), únava (21 %) a bolesti břicha (20 %). Stupeň III a IV toxicity byl pozorován nejvíce u průjmu (9 %), u ostatních obtíží představovaly 1-4 %. Gastrointestinální obtíže se většinou objevily časně, ale vymizely do měsíce. Nebylo pozorováno závažnější prodloužení QTc intervalu. Výskyt nežádoucích účinků nebyl závislý na typu předchozí léčby. Z laboratorních abnormit stupně III a IV pak byly zaznamenány trombocytopenie (26 %), neutropenie (18 %) a hypermagnesemie (12 %).

Závěrem autoři shrnují, že bosutinib jako 3. linie léčby CP CML projevil akceptovatelnou toxicitu a slibnou aktivitu s terapeutickým potenciálem pro pacienty, u kterých léčba 2. generací TKI selhala z důvodů rezistence či intolerance.

(eza)

Zdroj: Brummendorf TH, et al. Bosutinib (BOS) as third-line therapy for chronic phase (CP) chronic myeloid leukemia (CML) following failure with imatinib (IM) and dasatinib (DAS) or nilotinib (NIL). Prezentováno na 2011 ASCO Annual Meeting v Chicagu (USA) ve dnech 3.-7. června 2011; publikováno v J Clin Oncol 2011;29 Suppl:abstr 6535.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa