Biomarkery – budoucnost diagnostiky rakoviny jater

15. 5. 2019

Karcinom jater je pátou nejčastější malignitou na světě. Současně patří k nejnebezpečnějším nádorům, zejména proto, že diagnóza bývá obvykle stanovena pozdě. K vysoké mortalitě tak přispívá zejména to, že není k disposici spolehlivý screeningový test, a také to, že tumor sám zůstává dlouho asymptomatický.

Karcinom jater je pátou nejčastější malignitou na světě. Současně patří k nejnebezpečnějším nádorům, zejména proto, že diagnóza bývá obvykle stanovena pozdě. K vysoké mortalitě tak přispívá zejména to, že není k disposici spolehlivý screeningový test, a také to, že tumor sám zůstává dlouho asymptomatický. Pokud je diagnóza stanovena pozdě, mnoho možností k léčbě nezbývá, a prognóza je proto špatná.

Hepatolog Dr. Claus Fimmel se zabývá studiem proteinu, jenž by se mohl již brzy stát novým efektivním nástrojem k časné diagnóze karcinomu jater u skupiny vysoce rizikových pacientů. Dle závěrů několika studií lze tento protein spolehlivě prokázat v krvi pacientů s karcinomem jater.

V současné době je při screeningu rizikových pacientů využíván alfa-fetoprotein (AFP). Tento marker má bohužel řadu nedostatků. Nejen že ne vždy se jím podaří detekovat rakovinu jater včas, ale často poskytuje falešně pozitivní výsledky.

Nový studovaný protein je znám pod názvem Golgi protein-73 (GP73) a byl poprvé objeven v laboratoři Dr. Fimmela v r. 1998. Následně bylo provedeno několik studií, jež prokázaly, že hladina tohoto proteinu je u pacientů s karcinomem jater konstantně vyšší ve srovnání se zdravými jedinci. U ostatních nemocí zůstávaly hodnoty proteinu nízké.

Podle Dr. Fimmela vše nasvědčuje tomu, že bude brzy rozpoznán mechanismus, který spouští produkci GP73, což bude mít zásadní význam v diagnostice nádoru jater. Dosud bylo v různých částech světa na přítomnost GP73 testováno 1 000 pacientů v různých stadiích jak onemocnění jater, tak i jiných onemocnění.

Protein GP73 je v současné době testován v několika studiích. Největší studie proběhla v Číně, kde je karcinom jater velmi častý v důsledku hojného výskytu hepatitidy B. Obdobně v USA je značný výskyt hepatitidy C, a tudíž lze očekávat vzestup incidence cirhózy v příštích 20 letech a v důsledku toho pak i vzestup incidence rakoviny jater. Pacient, který trpí cirhózou 20 let, má 20% riziko, že u něj dojde k rozvoji rakoviny jater.

(jos)

Zdroj:
Hepatology. 2009 May; 49 (5): 1421–3Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa