Biologická léčba zatím spásu pro pacienty s astmatem nepřinesla

3. 6. 2015

Zavedení biologické léčby do terapie astmatu bylo spojeno s velkým očekáváním. Jak však ukázal průzkum literatury provedený v roce 2013, dosavadní výsledky přinesly zatím spíše zklamání.

Od schválení první protilátky v léčbě astmatu (omalizumab) v roce 2003 se vývoj biologické léčby u tohoto onemocnění rychle rozvíjí. V současné době probíhá asi 30 klinických studií s takovými léky a desítky dalších jsou v časnějších fázích vývoje. Patofyziologie astmatu je komplexní a dosud nebyla zcela objasněna. Vědci se domnívají, že by biologická léčba mohla cíleně působit u různých fenotypů astmatu, a umožnit tak individualizovaný přístup.

Uvedený průzkum literatury měl zhodnotit strukturu, funkci, klinickou využitelnost a bezpečnost současné biologické léčby astmatu. Zaměřil se na práce, které hodnotily léčbu cílenou na IgE, IL4, IL-5, IL-13, receptor pro IL-4, TNF-α, CRTh2 a toll-like receptory. Žádné ohromující terapeutické odpovědi ovšem u hodnocených protilátek nebylo dosaženo.

Tyto výsledky podtrhují fakt, že astma je komplexní klinický syndrom s řadou různých genotypů a fenotypů. Zřejmě ještě dlouho nebudeme mít jednu zázračnou pilulku, která by vyléčila všechny pacienty s astmatem.

(zza)

Zdroj: Bice J. B., Leechawengwongs E., Montanaro A. Biologic targeted therapy in allergic asthma. Ann Allergy Asrhma Immunol. 2014 Feb; 112 (2): 108–115.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa