Biologická léčba ovlivňuje aterogenní parametry u pacientů s revmatoidní artritidou

16. 6. 2015

Biologická léčba vede u pacientů s revmatoidní artritidou k poklesu inzulinové rezistence, která je prediktorem závažné subklinické aterosklerózy.

Do této studie, publikované v březnu 2015, bylo zařazeno 92 pacientů s revmatoidní artritidou. Z nich 32 užívalo adalimumab, 16 etanercept, 24 tocilizumab a 20 dosud neužívalo žádnou biologickou léčbu. U pacientů byla zjištěna aktivita choroby, protilátky proti cyklickému citrulinovému peptidu (antiCCP), lipidemie, inzulinová rezistence, hladina prozánětlivých cytokinů a tloušťka intimy–medie karotické tepny.

Výsledky ukázaly inverzní korelaci mezi skóre aktivity choroby DAS28 a hladinou LDL-cholesterolu a pozitivní korelaci mezi DAS28 a inzulinovou rezistencí. Pacienti s antiCCP měli významně vyšší DAS28 a inzulinovou rezistenci než pacienti bez těchto protilátek. Rovněž byla zjištěna pozitivní korelace mezi hladinou interleukinu-6 a tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF-α) a inzulinovou rezistencí.

Po 6 měsících léčby inhibitory TNF-α došlo k významnému zvýšení hladiny HDL-cholesterolu. U pacientů s biologickou léčbou se také významně snížila inzulinová rezistence v porovnání s pacienty bez biologické léčby. Léčba tocilizumabem byla spojena se zvýšením hladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a triglyceridů. Významnými prediktory závažné subklinické aterosklerózy byly věk (poměr šancí [OR] = 1,08), inzulinová rezistence (OR = 2,77) a skóre DAS28 (OR = 2,52).

Autorům se podařilo prokázat souvislost mezi aktivitou choroby, prozánětlivými cytokiny a inzulinovou rezistencí u pacientů s revmatoidní artritidou. To svědčí o zapojení zánětu u revmatoidní artritidy do patogeneze aterosklerózy. Biologická léčba vedla k poklesu inzulinové rezistence a inhibitory TNF-α významně zvýšily HDL-cholesterol.

(zza)

Zdroj: Chen D. Y., Chen Y. M., Hsieh T. Y., et al. Significant effects of biologic therapy on lipid profiles and insulin resistance in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2015 Mar 7; 17 (1): 52.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa