Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

14. 5. 2019

Zavedení biologické terapie do klinické praxe změnilo zcela zásadním způsobem pohlížení na léčbu nespecifických střevních zánětů. Jedná se totiž o terapii velice účinnou a efektivní, která vede u většiny pacientů k rychlému zlepšení stavu, zmírnění aktivity onemocnění, a navíc také ke slizničnímu hojení.

Zavedení biologické terapie do klinické praxe změnilo zcela zásadním způsobem pohlížení na léčbu nespecifických střevních zánětů. Jedná se totiž o terapii velice účinnou a efektivní, která vede u většiny pacientů k rychlému zlepšení stavu, zmírnění aktivity onemocnění, a navíc také ke slizničnímu hojení. Nicméně pouze správná indikace a optimální načasování léčby umožňují pacientům z léčby co nejvíce profitovat a minimalizovat zároveň její negativní dopady (zejména ty finanční). Zjednodušeně by se dalo říci, že v současné době je tato terapie určena zejména pro nemocné s vysoce aktivní formou nemoci neodpovídající na konvenční terapii imunosupresivy či aminosalicyláty. V současnosti jsou v České republice běžně dostupné dva antiTNF preparáty, a to infliximab a adalimumab.

Indikace k zahájení biologické terapie u Crohnovy nemoci (CN):

  • Střední a vysoká aktivita CN
  • Perianální píštěle
  • Kortikodependentní průběh CN

Indikace k zahájení biologické terapie u ulcerózní kolitidy (UC):

  • Střední a vysoká aktivita
  • Záchranná terapie u UC s vysokou aktivitou
  • Kortikodependentní průběh UC

Samostatnou indikační skupinu k zahájení biologické terapie představuje onemocnění s extraintestinálními projevy. Může se jednat jak o projevy vázané na aktivitu střevního zánětu, tak i o projevy na jeho aktivitě nezávislé (ankylozující spondylitida a sakroileitida). Specifickou indikaci v pediatrické populaci představuje porucha růstu. V současné době se navíc do popředí dostává také tzv. top-down terapie (tj. zahájení terapie v době stanovení diagnózy bez předchozí terapie kortikoidy či imunosupresivy).

Podávací schéma při terapii infliximabem

V úvodu terapie přistupujeme k tzv. indukční terapii třemi intravenózními infuzemi infliximabu v intervalu 0., 2. a 6. týden v dávce 5 mg/kg. Po ukončení indukční fáze přistupujeme v 10. týdnu ke zhodnocení efektu léčby. V případě pozitivní odpovědi pokračujeme v udržovací terapii v intervalu 8 týdnů. Při druhotné ztrátě odpovědi lze léčebný režim intenzifikovat, a to buď zkrácením intervalu podávání na 6 týdnů, nebo zvýšením dávky až na 10 mg/kg. Poslední studie (SONIC, Colombel et al.) navíc dokládají, že konkomitantní imunosupresivní terapie je při začátku léčby vhodná a zvyšuje počet dosažených remisí, přičemž zároveň snižuje nežádoucí účinky terapie.

Podávací schéma při terapii adalimumabem

Indukční terapie spočívá v podání dávky 160 mg adalimumabu s. c. v nultém týdnu s následným podáním 80 mg ve druhém týdnu. I zde je nutné zhodnocení efektivity léčby (klinicky, laboratorně, případně endoskopicky a histologicky), které se provádí za 6 týdnů od zahájení léčby. Udržovací terapie spočívá v aplikaci 40 mg adalimumabu s. c. 1× za 2 týdny. Při sekundární ztrátě odpovědi lze terapii intenzifikovat převedením na týdenní podávání. Při terapii adalimumabem však konkomitantní imunosupresivní terapie celkový efekt léčby významněji neovlivní.

(mik)

Zdroj:
Pracovní skupina pro IBD při ČGS: Biologická terapie idiopatických střevních zánětů – doporučené postupy.
Lukáš M.: Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Remedia 2007; 17 (4): 348–355.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa