Aromasin: naděje snížení rizika rakoviny prsu u postmenopauzálních žen

15. 5. 2019

Podle předběžných závěrů malé studie prezentované na 33. výročním sympoziu karcinomu prsu v San Antoniu v prosinci 2010 je účinek exemestanu slibný v prevenci rakoviny prsu u žen s vysokým rizikem rozvoje nádorového bujení v menopauze.

Podle předběžných závěrů malé studie prezentované na 33. výročním sympoziu karcinomu prsu v San Antoniu v prosinci 2010 je účinek exemestanu slibný v prevenci rakoviny prsu u žen s vysokým rizikem rozvoje nádorového bujení v menopauze.

Zvýšená hustota prsní tkáně na mamogramu je jeden z nejsměrodatnějších prediktorů rakoviny prsu. Probíhající II. fáze klinického hodnocení měla za cíl posoudit vliv exemestanu (Aromasin®) na hustotu prsní tkáně. Exemestan patří do skupiny inhibitorů aromatázy. Svým vlivem snižuje produkci estrogenu a tím zpomaluje růst a rozvoj nádorového bujení.

Analýza prvních předběžných výsledků v souboru 23 účastnic ukazuje statisticky významný rozdíl (7 %) u mamografických snímků provedených před roční terapií Aromasinem a po ní. Ženy vybrané pro studii měly zvýšené riziko rakoviny prsu definované jedním z následujících indikátorů: pětiletý Gailův model rizika nad 1,7 %, výskyt vysoko rizikové prsní léze, známá mutace BRCA1/2 nebo prodělaná rakovina prsu léčená před 2 roky. Předešlé studie zabývající se inhibitory aromatázy neprokazují tak významný pokles, zřejmě v důsledku rozdílných charakteristik sledované populace žen a doby léčby.

Jak dokazují starší studie, tamoxifen také redukuje hustotu hmoty prsní tkáně. Nicméně léčba bývá provázena výskytem nežádoucích účinků, jako je tromboembolie a malignity endometria. Naproti tomu inhibitory aromatázy nejsou spojovány s těmito vedlejšími účinky. Léčbu však provázejí změny kostní minerální denzity, a tím také zvýšené riziko zlomenin. V popisované studii byly proto ženy s osteoporózou vyloučeny z hodnocení.

Pokles hustoty prsní tkáně o 10 % znamená až o 50 % nižší incidenci rakoviny prsu. Aromasin snižuje denzitu hmoty prsní tkáně viditelné při mamografickém vyšetření. V této fázi studie výsledky ještě nezahrnují kontrolní skupinu žen. Studie bude ukončena po kompletizaci mamografických výsledků dostupných po dvouleté terapii Aromasinem.

(Thom)

Zdroj:
Eng-Wong J. Early Study Analysis Suggests Exemestane Reduces Breast Density in High Risk Postmenopausal Women. The 33rd Annual CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, Texas, USA. Prezentováno 9. prosince 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa