Vnitřní lékařství - Číslo 7-8/2016

Původní práce

514
Určení prevalence potenciálních lékových interakcí u pacientů léčených 5 a více léčivými přípravky v České a Slovenské republice

Richard Češka, Ivan Tkáč

521
Autoimunitná inzulítída u pacientov s diabetes mellitus 2. typu.
Randomizovaný klinický prieskum u hospitalizovaných pacientov.

Emil Martinka, Mariana Rončáková, Michaela Mišaníková, Arash Davani


Přehledné referáty

534
Klinický přínos nových bazálních analog inzulinu

Alena Adamíková

539
Posuny v nutričních doporučeních pro zdravé obyvatelstvo a jejich dopad pro diabetickou dietu

Michal Anděl, Ludmila Brunerová, Pavel Dlouhý, Jan Polák, Jan Gojda, Pavel Kraml

547
Syndrom porušeného vnímání hypoglykemie u diabetes mellitus

Jan Brož, Pavlína Piťhová, Denisa Janíčková Žďárská

564
Hypoglykemie jako symptom maligního onemocnění v dospělém věku

Zdeněk Fryšák, David Karásek

568
Sepse – jak ji poznat, na co se zaměřit aneb zpět k základům ve světle nové definice

Jan Horák, Martin Harazim, Thomas Karvunidis, Jaroslav Raděj, Ivan Novák, Martin Matějovič

575
Kůže – zrcadlo vnitřních nemocí

Kateřina Jůzlová, Jana Hercogová

582
Vliv antidiabetické léčby na skelet nemocných s diabetes mellitus 2. typu

David Karásek

588
Přínos urgentně provedené endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie pro terapii akutní pankreatitidy

Radan Keil

592
Diabetes mellitus 2. typu a srdeční selhání

Aleš Linhart, prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

598
Diferenciální diagnostika pleurálních výpotků

Miloslav Marel, Libor Fila, Michaela Červená

605
Nežádoucí účinky biologické léčby v revmatologii

Marta Olejárová

613
Možnosti ovlivnění kardiovaskulárního rizika u diabetes mellitus 2. typu antidiabetickou léčbou
Snížení kardiovaskulárního rizika při léčbě liraglutidem – výsledky studie LEADER

Jindřich Olšovský

616
Metanol: hrozba intoxikace je stále aktuální

Daniela Pelclová, Sergey Zakharov

620
Diabetická retinopatie: patogeneze a terapeutické implikace

Terezie Pelikánová

629
Diference a poměr sérových koncentrací natria a chloridů u pacientů s hyponatremií

Otto Schück, Miroslava Horáčková

635
Cílové hodnoty systolického krevního tlaku

Miroslav Souček

640
Klinický význam natriuretických peptidů v diferenciální diagnostice dušnosti

Jiří Špác

646
Srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí

Jindřich Špinar, Jiří Vítovec, Lenka Špinarová

652
Blízká budoucnost léčby dyslipidemie u diabetiků 2. typu

Michal Vrablík

661
Antagonisté glukagonu otevírají novou cestu v léčbě diabetu 2. typu

Karel Vondra

667
Breviár edukácie diabetika pre internistu

Vladimír Uličiansky

671
Prevence a terapie sarkopenie ve stáří

Zdeněk Zadák


Kazuistiky

679
Granulomatóza s polyangiitidou manifestující se jako diabetes insipidus

Ondřej Pátek, Miroslava Horáčková, Lenka Vítová, Rudolf Horváth, Jaromír Háček, Otto Schück


Z odborné literatury

685
Kateřina Štěchová (ed), Eva Kravarová, Milan Kvapil, Lenka Lhotská, Pavlína Piťhová, Šárka Slabá.
Technologie v diabetologii
686
Jozef Kollár.
Aterotrombóza – patofyziológia a epidemiológia
687
Vratislav Sedlák, Petr Vaník.
Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi

Osobní zprávy

509
Milan Kvapil slaví 60!
510
Pozdrav jubilantovi prof. MUDr. Milanovi Kvapilovi, CSc.

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa