Vnitřní lékařství - Číslo Supplementum 1/2010

XVI. Pařízkovy dny, Ostrava-Poruba, 25.–26. březen 2010

7
Úvodní slovo
8
Program konference
10
Ambulantní pacient s nově zjištěnou trombocytopenií
14
Diferenciální diagnostika trombocytopenie u kriticky nemocných pacientů

J. Gumulec, R. Kula, O. Šimetka, L. Pleva, J. Ullrychová

27
Trombocytopenie u malignit. Úvod do problematiky: příčiny, prognostický význam, význam pro terapii

E. Faber

31
Dysplastické změny megakaryopoézy podle WHO klasifikace 2008

A. Buliková, J. Kissová, M. Antošová, L. Antošová, I. Trnavská

39
Trombocytopenie u myelodysplastického syndromu

J. Čermák

43
Trombocytopenie u pacientů s akutní promyelocytární leukemií

Z. Kořístek

46
Využití destičkového lyzátu při kultivacích mezenchymálních kmenových buněk

E. Matějková, V. Foltánková, J. Michálek, B. Kubešová

51
Trombocytopenie u novorozence

D. Wechsler, T. Jimramovský, Z. Doležel

55
Heparinem indukovaná trombocytopenie při léčbě nízkomolekulárními hepariny u dětí. Je čeho se obávat?

O. Zapletal, J. Blatný, J. Štarha

58
Lokální intravenózní fibrinolýza u dětí a mladistvých

I. Hofírek, M. Penka, M. Zvarová, S. Šárník, J. Blatný, O. Zapletal, J. Rotnágl, O. Sochor

64
Chronická imunitní trombocytopenická purpura – úspěšná léčba protilátkami anti‑CD 20

V. Fiamoli, J. Blatný

66
Trombocytopenie a koagulopatie u hepatopatie: úvod do problematiky

J. Charvát

70
Monitorace parametrů koagulace a možnosti jejich ovlivnění u pacientů s jaterní cirhózou před invazivními výkony

P. Vychodil, E. Kieslichová

75
Imunitní trombocytopenie, diagnostika, klasifikace, diferenciální diagnostika

L. Červinek

78
Terapie imunitní trombocytopenie v graviditě

A. Hluší, J. Procházková, V. Krčová, K. Indrák

81
Trombocytopenie u pacientů s průkazem antifosfolipidových protilátek nebo s antifosfolipidovým syndromem

A. Buliková, D. Haruštiaková, J. Zavřelová, L. Dušek, M. Penka

91
Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství

J. Gumulec, O. Šimetka, M. Procházka, J. Ullrychová

98
Syndrom HELLP – průběh onemocnění a aktivita markerů aktivace endotelu

O. Šimetka, J. Procházková, J. Gumulec, I. Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka

104
Porovnání hladin markerů aktivace endotelu v jednotlivých trimestrech.

M. Kušnierová, P. Kessler

109
Využití parametru IPF (Immature platelet fraction) v laboratorní diagnostice

M. Ryzí, J. Gumulec

112
Mikropartikule

L. Slavík, J. Úlehlová, A. Hluší, J. Procházková, M. Procházka, V. Krčová, K. Indrák

120
Změny laboratorních ukazatelů hemostázy u hepatopatií

R. Hrabcová, P. Kessler, J. Gumulec, M. Kouri

125
Sborník abstrakt Ostrava- Poruba, 25.– 26. březen 2010

XV. Pařízkovy dny, Nový Jičín, 26.–27. březen 2009

117
Uplatnění průtokové cytometrie v analýze trombocytů

L. Kovářová


Osobní zprávy

123
Oznámení o úmrtí prof. Klementa

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa