Vnitřní lékařství - Číslo 9/2010

Původní práce

901
Normalizovaný smoothness index a parametrický populační RDH index losartanu u pacientů s čerstvě zjištěnou hypertenzí a metabolickým syndromem

I. Řiháček, P. Fráňa, D. Schwarz, M. Plachý, M. Souček

910
Naše zkušenosti s endoskopickou drenážní léčbou pankreatických pseudocyst

B. Kianička, I. Novotný, M. Souček, I. Řiháček, J. Špác


Přehledné referáty

915
Kardiovaskulárna morbidita u pacientov po liečbe nádorov testis

M. Valentová, B. Mladosievičová

920
Rivaroxaban a inhibitory faktoru Xa v klinické praxi

M. Penka


Kazuistiky

927
Hereditární angioedém –  opomíjená diagnóza

P. Králíčková, E. Burešová, T. Freiberger, I. Tachecí


Zprávy z odborných akcí

932
XV. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 25.– 28. mája 2010, Lausanne (Švajčiarsko)

M. Mydlík, K. Derzsiová


Dopisy redakci

934
Dopis adresovaný prof. MU Dr. Zdeňku Adamovi, CSc.
936
Dopis adresovaný prof. MU Dr. Zdeňku Adamovi, CSc.

Z odborné literatury

940
Cikánková V, Forejtová Š, Ištvánková E et al. Rehabilitace po revmatochirurgických výkonech.
Praha: Maxdorf Jessenius 2010. Počet stran 223. ISBN 978- 80-7345- 206- 3.

60. narozeniny prof. MUDr. Andreje Dukáta, CSc., FESC, předsedy Slovenskej internistickej spoločnosti

944
Prof. MU Dr. Andrej Dukát, CSc., FESC –  šesťdesiatročný
946
Multidisciplinárny prístup k liečbe gastroenteropankreatických neuroendokrinných tumorov

S. Kiňová, Ľ. Kekeňák, E. Kováčová, M. Koreň

951
Artériová hypertenzia spojená s ortostatickou hypotenziou

B. Krahulec, Z. Bartošová

955
Imunoterapia a dlhodobá chemoprofylaxia v prevencii recidivujúcich uroinfekcií u žien

S. Krčméry, J. Hromec, Z. Gábrišová, R. Tahotný

961
Adrenálne incidentalómy –  je súčasný manažment racionálny?

I. Lazúrová

967
Lipoproteínový profil séra pri novozistenej artériovej hypertenzii. Úloha aterogénnych lipoproteínov v patogenéze ochorenia

S. Oravec, A. Dukát, P. Gavornik, M. Čaprdna, M. Kučera

972
Statínová myopatia –  rarita, alebo realita?

D. Pella

977
Kontrola glykemie u kriticky nemocných je oprávněná a účinná

J. Rybka

988
Srdce a obličky –  osudový vzťah

P. Solík, E. Goncalvesová

995
Hypertenze u pacienta s diabetes mellitus

M. Souček

1000
Metabolický syndróm a tuhosť aorty

A. Šimková, J. Bulas, J. Murín, K. Kozlíková, I. Janiga

1005
Liečime správne pacientov s claudicatio intermittens?

V. Štvrtinová


Osobní zprávy

937
Zemřel doc. MU Dr. Dušan Mrkos, CSc.,
editor emeritus časopisu Vnitřní lékařství
938
Profesor Jiří Ehrmann jubilantem

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa