Vnitřní lékařství - Číslo 2/2009

Editorialy

89
Metabolický syndrom, tělesná hmotnost a žilní trombóza – editorial

P. Sucharda


Původní práce

91
Střednědobé výsledky implantací aortálního alograftu

A. Mokráček, J. Špatenka, H. Pospíšilová, M. Šulda, R. Tesařík, M. Vambera, Š. Šindelářová, F. Toušek, M. Šetina, J. Vojáček, V. Lánská, L. Pešl

97
Patofyziologie vzniku metabolické acidózy u pacientů se sníženou glomerulární filtrací z hlediska Stewartovy-Fenclovy teorie

J. Havlín, K. Matoušovic, O. Schück, M. Horáčková, J. Charvát, K. Kotaška, D. Králová

106
Vplyv telesnej hmotnosti na riziko venózneho tromboembolizmu

T. Petrovič, T. Koller, J. Payer

111
Diurnální variabilita krevního tlaku u pacientů s hypertenzí a revmatoidní artritidou

I. Řiháček, P. Fráňa, M. Souček, M. Plachý, B. Kianička


Přehledné referáty

117
Záchovné operace a plastiky aortální chlopně – od anatomie chlopně až k dlouhodobým výsledkům

J. Vojáček, J. Dominik, P. Žáček, M. Tuna, A. Mokráček, J. Harrer

123
Kombinace inhibitoru ACE a blokátoru kalciových kanálů je optimální dvojkombinací léčby hypertenze

J. Widimský


Doporučené postupy

131
Povrchová tromboflebitída – diagnostika a liečba

V. Štvrtinová, A. Dukát, M. Frankovičová, P. Kubisz, P. Labaš, D. Mištuna, J. Radoňak, V. Šefránek, M. Šimaljaková

136
Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření končetinových žil

M. Vítovec, V. Pecháček


Kazuistiky

147
Sarkom z interdigitujících dendritických buněk dolní končetiny rezistentní k vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk – popis případu a přehled literatury

Z. Adam, K. Veselý, M. Krejčí, L. Pour, F. Fakan, R. Soumarová, J. Neubauer, J. Vaníček, J. Černý, L. Křen, K. Bolčák, L. Šmardová, R. Hájek, J. Mayer


Oznámení schůzí

159
XVI. česko-slovenská konference o hemostáze a trombóze s mezinárodní účastí

Z odborné literatury

160
Recenze

Osobní zprávy

158
Za docentom MUDr. Tomášom Hildebrandom, CSc.

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa