Symposium of the International Atherosclerosis Society – Anitschkow Days


Autori: Jan Novák
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(6): 503
Kategória: Zprávy z odborných akcí

2.–4. června 2016, Sankt Petěrbug, Rusko

Ve dnech 2.–4. června 2016 se v okouzlujícím Petrohradu, pomyslné „Paříži východu“, uskutečnilo sympozium International Atherosclerosis Society (IAS) – Anitschkow Days. Místo konání i podtitul akce „Anitschkow days“ byl zvolen záměrně s cílem upozornit na odkaz ruského vědce Nikolaje N. Aničkova (1885–1964), který již více než před 100 lety právě v Petrohradě svými pokusy položil základ „cholesterolové hypotézy“ (pokusná zvířata krmená vysokotučnou dietou vykazovala nárůst v plazmatických hladinách cholesterolu a výrazně se u nich urychlil proces aterosklerózy).

Zahájení kongresu se ujal sekretář kongresu a hlavní pořadatel prof. Richard Češka, spolu s prezidentem IAS prof. Y. Matsuzawou, bývalým prezidentem IAS prof. P. Barterem, prezidentem Ruské kardiologické společnosti prof. J.V. Šljachto a předsedou ruské národní společnosti pro aterosklerózu prof. M. V. Ježovem. Na kongresu zaznělo více než 150 různých přednášek, přičemž přednášky probíhaly paralelně až ve 4 sálech a v průběhu kongresu bylo možné shlédnout téměř 200 posterových sdělení.

Nosným tématem celého kongresu byla problematika snižování kardiovaskulárního rizika. Jedním z „hot topics“ přirozeně byla inhibice proproteinkonvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) s využitím nových humanizovaných protilátek (evolokumab či alirokumab) a její role v současných guidelines. Bohatě byla rozebírána problematika užívání statinů a jejich stále nezastupitelná role v současné medicíně, dále pak i problematika statinové intolerance včetně možností její prevence a řešení. Několik bloků programu bylo věnováno familiární hypercholesterolemii (FH), a to přes úroveň genetickou, až po problematiku vytváření národních a nadnárodních registrů, v rámci níž zástupci jednotlivých zemí prezentovali, jakým způsobem je o pacienty s FH v dané zemi postaráno. Do popředí zájmu se pak dostaly i nové rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění jako např. lipoprotein(a), sérová aktivita fosfolipázy A2 asociované s lipoproteiny, epikardiální tuk, zánětlivá aktivita a množství bílých krvinek (zejména neutrofilů a bazofilů), či řada různých genetických polymorfizmů.

Tematický záběr celého kongresu byl však mnohem širší a zahrnoval i sdělení zaměřená na cévní mozkové příhody, hypertenzi, diabetes mellitus, obezitu (či přímo metabolický syndrom), na nové biomarkery, problematiku odvykání kouření, epidemiologické studie a nechyběla ani řada sdělení a kazuistik z každodenní klinické praxe.

Kongres byl celkově velice vydařený s hojnou mezinárodní účastí a jeho příští běh se uskuteční jako vždy s odstupem dvou let, tentokrát však v kanadském Torontu v termínu od 9. do 15. června 2018, takže „Save the date!“

MUDr. Jan Novák

jan.novak@fnusa.cz

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

www.fnusa.cz

Doručeno do redakce 10. 6. 2016


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 6

2016 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa