Seznam členů výboru Slovenskej internistickej spoločnosti na roky 2011–2014


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2012; 58(12): 966
Kategorie: Oznámení

Prezident:

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.,
I. interná klinika LF UPJŠ a UN Košice,
e-mail: ivica.lazurova@upjs.sk

Viceprezident:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.,
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, nemocnica Ružinov, Bratislava,
e-mail: payer@ru.unb.sk

Vedecký sekretár:

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.,
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava, pracovisko Staré mesto, Bratislava,
e-mail: sonakinova@hotmail.com

Členovia:

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.,
II. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Mickiewiczova ul., Bratislava,
e-mail: ludovitgaspar@gmail.com

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.,
II. interná klinika Jeseniovej LF UK a UN Martin,
e-mail: hyrdel@jfmed.uniba.sk

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD,
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, nemocnica Ružinov, Bratislava,
e-mail: killinger@nspr.sk

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.,
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava, pracovisko Staré mesto, Bratislava,
e-mail: jan.murin@gmail.com

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin,
I. interná klinika Jeseniovej LF UK a UN Martin,
e-mail: mokanma@post.sk

prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.,
I. interná klinika SZU a UN Bratislava, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.,
IV. interná klinika LF UK a UN Bratislava, nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava,
e-mail: pontuch@pe.unb.sk

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.,
Centrum hemostázy a trombózy, HemoMedika Bratislava,
e-mail: remkova@gmail.com

prof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc.,
IV. interná klinika LF UPJŠ a UN Košice,
e-mail: trejbaldusan@yahoo.com

Dozorná rada:

doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.,
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Miczkiewiczova ul.,
e-mail: bulasovi@gmail.com

MUDr. Pavol Makovický, CSc.,
I. interná klinika UN Jeseniovej LF UK a UN Martin,
e-mail: pavel.makovicky@gmail.com

doc. MUDr. Ján Staško, PhD.,
I. interná klinika Jeseniovej LF UK a UN Martin,
e-mail: stasko@lefa.sk

Členové redakční rady časopisu Vnitřní lékařství od ročníku 2013

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., zástupce šéfredaktora,

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2012 Číslo 12

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

nový kurz
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)


Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autori:

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa