Karcinom prostaty – diagnóza s multidisciplinárním přístupem k léčbě aneb bez spolupráce to nejde


Autori: M. Plevová
Pôsobisko autorov: Urologická klinika LF MU a FN Brno
Vyšlo v časopise: Urol List 2015; 13(3): 45-46

Znáte Rančířov? Ne? Nic Vám to neříká? Přiznám se, taky jsem neznala, až když jsem si na obdržené pozvánce přečetla místo konání plánované urologické akce.

Rančířov je malebná vesnička s přibližně 400 obyvateli na Vysočině, poblíž Jihlavy. A právě toto strategické místo, téměř v srdci republiky, si pořadatel – Onkologicko-chirurgické oddělení FNUSA v Brně – spolu s partnerem, společností Ferring, a organizátorem vybral pro uskutečnění workshopu s oficiálním názvem Karcinom prostaty – diagnóza s multidisciplinárním přístupem k léčbě aneb bez spolupráce to nejde.

V letošním roce, 18. září 2015, se zde v hotelu Vivaldi, renovované staré rančířovské faře (obr. 1), setkalo na 20 mladých urologů, klinických a radiačních onkologů. Podmínkou byla účast vždy jednoho zástupce z různých pracovišť a míst ČR. Od přijetí pozvání nás neodradila vzdálenost, pracovní povinnosti ani již podzimní počasí. O to více jsme se mohli intenzivně věnovat urologii a karcinomu prostaty (KP).

Obr. 1. Rančířov – místo konání.
Rančířov – místo konání.

Jak naznačuje název, leitmotivem setkání byla spolupráce mezi odborníky, kteří se setkávají s diagnózou KP v různých stadiích a úrovních diagnosticko-terapeutického procesu. Pozvaní však nebyli ostřílení a zkušení, ale právě mladí lékaři, kteří zkušenosti s KP prozatím ještě sbírají.

Prvním cílem střetnutí bylo zasvětit mladé lékaře hlouběji do problematiky KP, upozornit je na důležité momenty, ale i na možná úskalí, která souvisejí s daným onemocněním. A protože přístup k pacientům musí být v naprosté většině multidisciplinární, zacíleno bylo i na uvědomění si a pochopení, jak k diagnóze přistupují obory urologie a onkologie, v čem je jich vnímání diagnózy společné a v čem se liší.

Záštitu nad workshopem převzala prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D., z Onko­logicko-chirurgického oddělení FNUSA v Brně. Její přístup a značné odborné zkušenosti navodily tu správnou atmosféru. Jako odborní garanti přijali dále pozvání MUDr. Otakar Čapoun, FEBU, z 1. LF UK a VFN v Praze a MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., z Onkologického a radioterapeutického oddělení FN Plzeň.

První třetinu připraveného programu tvořily přednášky našeho odborného dohledu, který byl rafinovaně sestaven tak, aby respektoval motto akce – spolupráci. Pohled a roli urologa přiblížil MUDr. Čapoun. Ve svém příspěvku se věnoval KP od diagnostiky po chirurgické řešení – radikální prostatektomii. Mimo jiné podrobně rozebral problematiku jednotlivých tumormarkerů, jejich výhody a nevýhody, upozornil na možnost TRUS-MR fúze při biopsii prostaty a věnoval se i kritériím a úskalím konzervativních možností léčby. Ve štafetě pokračoval MUDr. Svoboda, který prezentoval část týkající se radiační onkologie. S nadšením a trpělivě vysvětil jednotlivé formy radioterapie a jejich principy, na přání posluchačů soustředil víc pozornosti na tomoterapii a Cyberknife. Zdůraznil také, že v léčbě dospělých pacientů s KP není protonová léčba indikována. Blok teoretických přednášek uzavřela jako klinická onkoložka prim. Katolická na téma Od metastatického kastračně senzitivního k metastatickému kastračně rezistentnímu onemocnění. Její příspěvek byl nabitý nejen informacemi o hormonální terapii, chemoterapii a možnosti ovlivnění kostních metastáz, ale i klinickými zkušenostmi a praktickými radami.

V druhé části workshopu jsme dostali prostor my pozvaní, abychom prezentovali zajímavé kazuistiky pacientů s KP ze svých pracovišť. Tato pasáž byla velmi interaktivní. Do příspěvku vstupovali jak odborní garanti, tak i kolegové s dotazy, diskutovalo se o správnosti zvolených terapeutických postupů či jiných alternativách možností léčby. Po přednáškách nabitých informacemi to bylo vynikající praktické procvičení znalostí na případech z praxe. Navíc se prezentace i diskuze nesly v přátelské až domácí atmosféře (obr. 2).

Obr. 2. Přátelská atmosféra na workshopu.
Přátelská atmosféra na workshopu.

A protože chtěli organizátoři předejít stereotypu, v posledním bloku se ještě samostatně v menších skupinách nezávazně diskutovalo s jednotlivými přednášejícími o tématech, která nás zajímala, o případných nejasnostech nebo pracovních zkušenostech.

Pokud někdo na začátku váhal nad pozváním, váhal zcela zbytečně. Čas strávený na workshopu byl využit na maximum ve všech směrech. Neobjevili jsme sice novinky, za které bychom dostali Nobelovu či jinou cenu, to ale ani cílem nebylo. Je důležité, že uskutečněním této akce se projevil zájem o mladé lékaře, kteří dostávají šanci se odborně projevit a růst.

Odborné stránce se prakticky nedá nic vytknout, poskytla kvantum cenných informací zajímavou a interaktivní formou, navíc podaných od vstřícných přednášejících, za což jim patří poděkování. Dalším rozměrem bylo přátelské setkání s kolegy z celé republiky a navázaní nových kontaktů. Vždyť bez spolupráce to nejde!

V zákulisí bylo slyšet při hodnocení akce jen pozitivní reakce a já doufám, že organizátoři plánují uspořádat její pokračování. Uvidíme, možná pozvánku na další ročník dostanete právě Vy!

MUDr. Mariana Plevová

Urologická klinika

LF MU a FN Brno

Jihlavská 20

625 00 Brno

mariana.plevova@fnbrno.cz


Štítky
Detská urológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Urologické listy

Číslo 3

2015 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa