Pravostranný hemothorax z ruptury aneurysmatu abdominální aorty


Pravostranný hemothorax z ruptury aneurysmatu abdominální aorty

Úmrtnost související s rupturou aneurysmatu abdominalní aorty je vysoká zejména v pokročilejším věku. Při ruptuře se častěji krev provalí do retroperitonea než do volné dutiny břišní. Prasknutí výdutě do dutiny je doprovázeno šokovými příznaky, jako je dušnost a hypotenze. Transdiaphragmatická ruptura aneurysmatu břišní aorty do dutiny pleurální je vzácně popisovaný jev.

V práci je popisováno úmrtí muže stáří 63 let, který pracoval jako lesník a náhle zemřel při manipulaci s kládami. Vzhledem k tomu, že kriminální policie označila okolnosti smrti jako nejasné, bylo nařízeno provedení pitvy. Při vnitřní prohlídce byl nalezen otok mozku i obou plicních křídel a masivní koagulovaný pravostranný hemothorax. V dutině břišní naopak nebyly známky krvácení vůbec patrné. Bylo nalezeno subdiafragmaticky lokalizované aneurysma břišního úseku aorty velikosti 20 x 15 x 15 cm s trhlinou velikosti 2,5 cm. Dále byla nalezena tlaková atrofie obratlů Th11 a Th12. Histologicky byla na srdci zjištěna fibrosa a ostatní přidružené nálezy korespondující se zhojeným infarktem myokardu. Toxikologické vyšetření bylo kompletně negativní. Jako příčina smrti byl stanoven šok ze zakrvácení dutiny hrudní z ruptury aneurysmatu břišní aorty pronikající cestou hiatus aorticus.

Klíčová slova:
hemothorax – aneurysma břišní aorty – ruptura – pitva.


Autoři: Filiz Eren 1;  Nursel Türkmen İnanır 2;  Bülent Eren 1;  Berna Senel 3;  Recep Fedakar 2
Působiště autorů: Council of Forensic Medicine of Turkey, Bursa Morgue Department 1;  Uludağ University Medical Faculty, Forensic Medicine Department, Council of Forensic Medicine of Turkey, Bursa Morgue Department 2;  İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Forensic Medicine Department 3
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 61, 2016, No. 2, p. 18-19
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úmrtnost související s rupturou aneurysmatu abdominalní aorty je vysoká zejména v pokročilejším věku. Při ruptuře se častěji krev provalí do retroperitonea než do volné dutiny břišní. Prasknutí výdutě do dutiny je doprovázeno šokovými příznaky, jako je dušnost a hypotenze. Transdiaphragmatická ruptura aneurysmatu břišní aorty do dutiny pleurální je vzácně popisovaný jev.

V práci je popisováno úmrtí muže stáří 63 let, který pracoval jako lesník a náhle zemřel při manipulaci s kládami. Vzhledem k tomu, že kriminální policie označila okolnosti smrti jako nejasné, bylo nařízeno provedení pitvy. Při vnitřní prohlídce byl nalezen otok mozku i obou plicních křídel a masivní koagulovaný pravostranný hemothorax. V dutině břišní naopak nebyly známky krvácení vůbec patrné. Bylo nalezeno subdiafragmaticky lokalizované aneurysma břišního úseku aorty velikosti 20 x 15 x 15 cm s trhlinou velikosti 2,5 cm. Dále byla nalezena tlaková atrofie obratlů Th11 a Th12. Histologicky byla na srdci zjištěna fibrosa a ostatní přidružené nálezy korespondující se zhojeným infarktem myokardu. Toxikologické vyšetření bylo kompletně negativní. Jako příčina smrti byl stanoven šok ze zakrvácení dutiny hrudní z ruptury aneurysmatu břišní aorty pronikající cestou hiatus aorticus.

Klíčová slova:
hemothorax – aneurysma břišní aorty – ruptura – pitva.


Zdroje

1. Saito T, Akimoto H, Oda M, Yamada M, Tabayashi K. Successful surgical treatment for acute type A dissecting aneurysm complicated with impending rupture in a thoracoabdominal aortic aneurysm in an octogenarian. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 2002; 50: 387-390.

2. Kotsis T, Scharrer-Pamler R, Kapfer X, et al. Treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms with a combined endovascular treatment of thoracoabdominal aortic aneurysms and surgical approach. Int Angiol 2003; 22: 125-133.

3. Error T, Namba H, Tsushima Y, et al. A successful surgical case of ruptured into the right pleural cavity thoracoabdominal aortic aneurysm. Kyobu Geka 1992; 45: 557-560. 4. Obayashi T, Anza T, Sakata Y, Tycoon H, Yanagisawa H. A case of right thoracoabdominal aortic aneurysm ruptured into the extrapleural cavity. Kyobu Geka 1990; 43: 924-928.

5. Black SA, Wolfe JH, Clark M, Hamady M, Cheshire NJ, Jenkins MP. Complex thoracoabdominal aortic aneurysms: endovascular exclusion with visceral revascularization. J Vasc Surg 2006; 43: 1081-1089.

6. Baharloo F, Verhelst R, Collard P, Pieters T. Rupture of aortic aneurysm with right-sided haemothorax. Eur Respir J 1999; 13: 465-467.

7. Totaro P, Degno N, Sprini D, Argano V. Unusual presentation of descending thoracic aortic aneurysm ruptured. J Cardiovasc Med 2007; 8: 291-292.

8. Carruthers R, Sauerbrei E, Gutelius J, Brown P. Sealed rupture of abdominal aortic aneurysm imitating metastatic carcinoma. J Vasc Surg 1986; 4: 529-532.

9. Sakai T, Katoh S, Sairyo K, Higashino F, Hirohasm N, Yasui N. Extension of contained rupture of an abdominal aortic aneurysm into a lumbar intervertebral disc. Case report. J Neurosurg Spine 2007; 7: 221-226.

Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa