Interdisciplinárna spolupráca súdneho lekárstva, klinickej medicíny a paleozoológie: Prípad kostí jaskynného medveďa (Ursus spelaeus)


Interdisciplinárna spolupráca súdneho lekárstva, klinickej medicíny a paleozoológie: Prípad kostí jaskynného medveďa (Ursus spelaeus)

Počas paleontologického výskumu krasovej oblasti v pohorí Veľká Fatra (severné Slovensko) bolo nájdených niekoľko patologicky zmenených kostí medveďov jaskynných (Ursus spelaeus), datovaných do obdobia posledného zaľadnenia, pravdepodobne do kyslíkového izotopového štádia OIS 3. Po dôslednom paleontologickom preskúmaní boli medvedie kosti skúmané ďalej expertmi zo súdneho lekárstva, traumatológie a stomatológie. Patologické zmeny zubného lôžka, vyskytujúce sa na pravej strane hornej čeľuste lebky medveďa jaskynného v mieste M1 boli interpretované ako výsledok odontogénnej purulentnej inflamácie mäkkých tkanív zubného lôžka a okolitej kosti. Skúmaná bedrová kosť mala patologické acetabulum s poškodeným a deformovaným horným kosteným okrajom, čo pravdepodobne vzniklo nadmerným tlakom hlavice stehnovej kosti v súčinnosti so stratou minerálnej rovnováhy v kosti (dekalcifikácie) alebo so zlomeninou limbus acetabuli, spôsobenou zranením. Vzájomná spolupráca expertov z vyššie uvedených odborov sa ukázala ako veľmi prínosná.

Kľúčové slová:
paleozoológia – jaskynný medveď – Ursus spelaeus - forenzná osteológia


Autoři: F. Štuller 1;  Novomeský F. Krajčovič J. 1 1;  Ľ. Straka 1;  A. Bendík 2;  M. Sabol 3;  L. Nečas 4;  J. Strecha 5
Působiště autorů: Institute of Forensic Medicine and Medicolegal Expertises, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, University Hospital, Martin, Slovak republic 1;  Slovak National Museum, Andrej Kmeť Museum of Natural History, Martin, Slovak republic 2;  Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovak republic 3;  Clinic of Orthopaedics and Traumatology, University hospital, Martin, Slovak republic 4;  Eurodent Medima s. r. o, Martin, Slovak republic 5
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 56, 2011, No. 1, p. 7-9
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Počas paleontologického výskumu krasovej oblasti v pohorí Veľká Fatra (severné Slovensko) bolo nájdených niekoľko patologicky zmenených kostí medveďov jaskynných (Ursus spelaeus), datovaných do obdobia posledného zaľadnenia, pravdepodobne do kyslíkového izotopového štádia OIS 3. Po dôslednom paleontologickom preskúmaní boli medvedie kosti skúmané ďalej expertmi zo súdneho lekárstva, traumatológie a stomatológie. Patologické zmeny zubného lôžka, vyskytujúce sa na pravej strane hornej čeľuste lebky medveďa jaskynného v mieste M1 boli interpretované ako výsledok odontogénnej purulentnej inflamácie mäkkých tkanív zubného lôžka a okolitej kosti. Skúmaná bedrová kosť mala patologické acetabulum s poškodeným a deformovaným horným kosteným okrajom, čo pravdepodobne vzniklo nadmerným tlakom hlavice stehnovej kosti v súčinnosti so stratou minerálnej rovnováhy v kosti (dekalcifikácie) alebo so zlomeninou limbus acetabuli, spôsobenou zranením. Vzájomná spolupráca expertov z vyššie uvedených odborov sa ukázala ako veľmi prínosná.

Kľúčové slová:
paleozoológia – jaskynný medveď – Ursus spelaeus - forenzná osteológia


Zdroje

1. Bella P, Hlaváčová I, Holúbek P. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Správa slovenských jaskýň. Liptovský Mikuláš. Slovenská speleologická spoločnosť; 2007: 1-364.

2. Bendík A, Sabol M. Cave bears from the cave of Izabela Textorisová (the Veľká Fatra Mts., Slovakia) – a state of the art. Geology 2007; 35: 150-156.

3. Bendík A, Štuller F, Straka Ľ, Novomeský F. Nečas L, Strecha J, Sabol M. Pathological modification on bones of cave bears from the Veľka Fatra Mts (Central Western Carpathians, Slovakia). Acta Carsol Slovaca 2009; 47(1): 19-23.

4. Sabol M, Bendík A, Štuller F, Novomeský F, Nečas L. A record of three-legged cave bear female from the cave of Izabela Textorisova (the Velka Fatra Mts., northern Slovakia). Stalactite 2009; 58(2): 31-34.

5. DęAnglade G, Gonzales L. A population study on the cave bears (Ursus spelaeus Rosenmüller-Heinroth) from Galician caves, NW of Iberian Peninsula. Cad Lab Xeol Laxe 1998; 23: 215-224.

6. Koenigswald W. Tooth enamel of the cave bear (ursus spelaeus) and the relationship between diet and enamel structures. Ann Zool Fennici 1992; 23: 217-227.

7. Pacher M. Stuart AJ. Extinction chronology and palaeobiology of the cave bear (Ursus spelaeus). Boreas 2008; 38(2): 189-206.

8. Capasso L, Caramiello S. Ursus spelaeus vanished because of dental stress? Int J Osteoarcheol 1999; 9(4): 257-259.

Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa