Použití skenovací elektronové mikroskopie při detekci povýstřelových částic


Použití skenovací elektronové mikroskopie při detekci povýstřelových částic

Skenovací elektronová mikroskopie rozšiřuje možnosti vyšetření okolí střelného poranění v soudním lékařství, je další pomocnou metodou k rozlišení místa vstřelu a výstřelu, doplňující morfologická metoda pro posouzení vzdálenosti střelby v soudním lékařství, umožňuje detekovat povýstřelové částice na rukou střelce a zajištěné vzorky dokumentovat a uchovávat. Průkaz povýstřelových částic poskytuje řadu informací o složení střely a zápalky náboje. Autoři demonstrují možnosti detekce povýstřelových zplodin na experimentálních nástřelech do kruponu v různých situacích (v místnosti a ve volném prostoru) a při použití různých zbraní (pistole ČZ vz. 75 a samopalu vz. 58) a praktické aplikace.

Klíčová slova:
skenovací elektronová mikroskopie – průkaz povýstřelových částic – experimentální nástřely


Using of Scanning Electron Microscopy for Detection of Gunshot Residue

Scanning electron microscope improves the possibility of investigation of surroundings near of gunshot wounds in forensic medicine, it is the next subsequent method for differentiating of area of entrance and exit wound, supplemental method for determination of firing distance, permit of detection (GSR) on the hand of shooter and ensured describing of samples and their stored. Detection of GSR provides many information about composition of bullet and primer. Authors are demonstrating the possibility of detection of GSR on experimental shooting to the krupon (pigs’ skin) in different situation (such as in a room and in outside area) and using of different weapon (hand gun CZ No.75 and machine gun No.58).

Key words:
scanning electron microscope – detection of the gunshot residues – experimental shooting to the krupon (pigs skin)


Autoři: J. Havel 1;  D. Vajtr 2;  V. Starý 3;  J. Vrána 3;  K. Zelenka 1;  T. Adámek 4
Působiště autorů: Policie České republiky, Odbor kriminalistické techniky a expertiz, Praha 1;  Oddělení soudního lékařství Nemocnice Sokolov s. r. o. 2;  ČVUT, Ústav mechaniky, Praha 3;  Ústav soudního lékařství 3. LF UK a FNKV 4
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 51, 2006, No. 3, p. 42-46

Souhrn

Skenovací elektronová mikroskopie rozšiřuje možnosti vyšetření okolí střelného poranění v soudním lékařství, je další pomocnou metodou k rozlišení místa vstřelu a výstřelu, doplňující morfologická metoda pro posouzení vzdálenosti střelby v soudním lékařství, umožňuje detekovat povýstřelové částice na rukou střelce a zajištěné vzorky dokumentovat a uchovávat. Průkaz povýstřelových částic poskytuje řadu informací o složení střely a zápalky náboje. Autoři demonstrují možnosti detekce povýstřelových zplodin na experimentálních nástřelech do kruponu v různých situacích (v místnosti a ve volném prostoru) a při použití různých zbraní (pistole ČZ vz. 75 a samopalu vz. 58) a praktické aplikace.

Klíčová slova:
skenovací elektronová mikroskopie – průkaz povýstřelových částic – experimentální nástřely


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa