E-learningové vzdělávání posudkových lékařů


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 14, 2011, č. 1, s. 35
Kategorie: Zprávy

Česká lékařská komora v uplynulém roce připravila projekt e-learningového vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu č. 16. Snaží se tak reagovat na aktuální požadavky a potřeby svých lékařů a vychází jim vstříc rozšířením způsobu výuky o další formu zavedením e-learningových kurzů ČLK – Celoživotní vzdělávání lékařů online. V tomto typu vzdělávání spatřuje ČLK obrovský a vysoce efektivní potenciál. E-learningové vzdělávání lékařů doposud stojí v ČR na okraji, proto se snaží ČLK tuto situaci změnit a garantovat tento způsob vzdělávání a prohlubování kvalifikace svým lékařům na všech stupních vzdělání – od absolventů lékařských fakult až po specializovanou odbornost.

Pro obor posudkové lékařství vytvořili pracovníci odboru posudkové služby pod koordinací ředitele MUDr. Bc. R. Čevely, odborného garanta celého kurzu, 17 lekcí jak z obecně právní posudkové problematiky, tak z posudkové činnosti. Absolvování všech kurzů na stránkách ČLK (www.eclk.cz) je bezplatné.

Z hlediska tematického zaměření je však tento vzdělávací projekt zaměřen na všechny lékařské odbornosti a specializace, obory a témata související nebo interdisciplinární, které mohou najít uplatnění v lékařské praxi. Z hlediska úrovně odbornosti by témata měla odpovídat celoživotnímu vzdělávání lékařů – tedy předpoklad vzdělaného a specializovaného odborníka, který se dále rozvíjí ve svém nebo souvisejících oborech v souladu s aktuálními poznatky dnešní medicíny. Každý posudkový lékař má možnost zdarma absolvovat kterýkoliv z nabízených e-learningových kurzů. Každý kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném vyplnění budou absolventům přiděleny kredity (1 kurz = 2 kredity).

Vedení lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení vidí v e-learningovém vzdělávání velký přínos. Přináší jednotné a ucelené informace s možností rychlého ověření vlastních znalostí a absolvování kurzu podle individuálních časových a pracovních možností a bez potřeby úhrad. V současné době, kdy se klade důraz na kvalitu a efektivitu činnosti lékařů posudkové služby sociálního zabezpečení, je vzdělanost a odborná úroveň jednotlivých lékařů předpokladem kvality jejich práce a přínosu pro systémy sociálního zabezpečení.

Zatím lze považovat využívání možností projektu České lékařské komory a e-learningového vzdělávání lékaři posudkové služby za fakultativní. V krátké době však můžeme očekávat, že i pro lékaře pracující v posudkové službě sociálního zabezpečení bude zaveden systém sledování kreditů a tím i naplňování celoživotního vzdělávání podle Stavovského předpisu č. 16.

MUDr. Libuše Čeledová


Štítky
Posudkové lekárstvo Pracovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


2011 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa