Michael J. Halaška, Lukáš Rob a kolektiv. Onkologická onemocnění během těhotenství


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2016; 20(1): 66
Kategorie: Z odborné literatury

Michael J. Halaška, Lukáš Rob a kolektiv.

Onkologická onemocnění během těhotenství

Mladá fronta: Praha 2015. 232s. ISBN-13: 978-80-204-3753-2

Onkologická problematika v graviditě je vždy extrémně citlivé téma, a to nejen pro nemocné ženy a jejich příbuzné, ale i pro ošetřující lékaře, kteří jsou do osudu svých pacientek „zaangažováni“. Péče o onkologicky nemocné těhotné ženy vyžaduje nejen maximální mezioborovou spolupráci onkogynekologů, porodníků, neonatologů, klinických onkologů, radiodiagnostiků a dalších specialistů dle topiky nádoru, ale i poskytnutí plného informačního a psychologického zázemí pacientkám.

Pod skvělým editorským a autorským vedením doc. MUDr. Michala J. Halašky, Ph.D., a prof. MUDr. Lukáše Roba, CSc., (z GPK FN v Motole) přišla na svět inovativní publikace Onkologická onemocnění během těhotenství. Kniha je tak názorným důkazem výborné mezioborové spolupráce, na níž se podíleli MUDr. J. Bouček, Ph.D., MUDr. V. Drochýtek, MUDr. M. Hruda, MUDr. M. Jirkovská, MUDr. J. Kořen, MUDr. J. Lisý, CSc., MUDr. J. Matěcha, MUDr. F. Rob, doc. MUDr. H. Robová, Ph.D., MUDr. H. Stankušová, CSc., MUDr. J. Škultéty, MUDr. R. Vlk a MUDr. N. Vojáčková. Autorům knihy se podařilo jako prvním v české historii přinést komplexní doporučení, jak se k dané problematice onkologických onemocnění v těhotenství postavit. Je zde kladen důraz nejen na stanovení plánu a managementu léčby v jednotlivých trimestrech, ale i na predikci potenciálních rizik pro pacientku i plod. S ohledem na prognózu onemocnění pacientek autoři poukazují na význam stanovení bezpečného a individuálního léčebného přístupu.


V první části publikace je věnována pozornost obecné problematice onkologických onemocnění, epidemiologii, úskalím diagnostiky a onkologické léčby v graviditě. V kapitole o operační léčbě nás autoři vedou k zamyšlení nad správným načasováním operačního zákroku, zvolení vhodného operačního přístupu a zasvěcují nás do anesteziologických postupů s respektováním jejich zásad. V rámci pojednání o systémové léčbě je zajímavý podaný přehled vlivů jednotlivých cytostatik na plod. Novodobá aplikace chemoterapie umožňuje dosažení vyšší zralosti novorozenců, čímž se redukuje časná i dlouhodobá morbidita. Neméně významná je kapitola o ionizujícím záření a jeho užití v diagnostice a léčbě nádorů během těhotenství. Velmi cenné rady pak můžeme čerpat z kapitoly prenatální a porodnická péče, která přináší koncepci péče v ČR dle stupně rizika těhotných, specifikuje laboratorní a ultrasonografická vyšetření a porodnický management onkologicky nemocných těhotných žen.

Druhá část knihy je členěna dle jednotlivých onkologických malignit. Kapitoly zahrnují problematiku karcinomu prsu, prekancerózy v těhotenství, zhoubné nádory děložního hrdla, ovarií, hematologické malignity, karcinomy štítné žlázy, maligní melanomy a ostatní nádory (plicní, GIT atd).

Autorům se podařilo precizně zmapovat širokou nádorovou problematiku napříč jednotlivými obory. Jak podotýkají, v rozhodovacím algoritmu ovšem jako finální zůstává postoj pacientky ke graviditě a její preference. Tato excelentní publikace je přínosem nejen pro praxi všech lékařů, kteří přichází do medicínského kontaktu s gravidními ženami, ale i pro širokou veřejnost.

Doručeno do redakce 4. 4. 2016

MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

moukova@mou.cz

Oddělení gynekologické onkologie, Klinika operační onkologie, Masarykův onkologický ústav,

Brno

www.mou.cz


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2016 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa