Editorial


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2015; 19(Supplementum): 3
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně a kolegové,

otevíráme odborný program výroční celostátní konference Urogynekologické společnosti ČR, která se schází každo­ročně prvý čtvrtek v prosinci. A ač je to neuvěřitelné, v roce 2015 je to již po čtyřiadvacáté.

Bylo nám velkým potěšením akceptovat Vaše aktivní příspěvky, kterých se tradičně sešel úctyhodný počet. Díky Vám, aktivním účastníkům – ale i všem ostatním, a v neposlední řadě také díky účasti sponzorujících firem – se nám jako každý rok daří předložit obsažný Sborník abstrakt, jehož kvalita je dána právě Vašimi příspěvky. Kvitujeme s povděkem, že jsme mohli sestavit blok prezentující mimo jiné i základní klinický výzkum. Tradičně potom prezentujeme otázky konzervativní léčby poruch pánevního dna a především operativy v jejích novinkách, efektu i řešených komplikacích.

Početný zájem o aktivní vystoupení, který organizační výbor konference nechce násilně redukovat, vede nutně k tomu, že byl výrazně zkrácen čas pro jednotlivé přednášející. Kompenzací toho budiž možnost vydat tato kompletní abstrakta, která jsou jako každý rok k dispozici všem účastníkům konference již před jejím zahájením a která současně vycházejí jako samostatné číslo – suplementum – časopisu Praktická gynekologie, který je mediálním partnerem konference XXIV. česká urogynekologie.

Věřme, že XXIV. česká urogynekologie 2015 v Praze, konaná pod záštitou děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a sledovaná s velkým zájmem odbornou veřejností, bude opět kvalitní po stránce společenské i odborné, tak jako ročníky předcházející. Již nyní bychom Vás rádi pozvali na jubilejní XXV. českou urogynekologii, kterou společně s Vámi hodláme uspořádat 1. prosince 2016 tradičně v Praze.

S přáním šťastného a úspěšného roku 2016 za vědecký a organizační výbor

Jan Zmrhal

listopad 2015


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa