In memoriam profesora Evžena Čecha


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2014; 18(3): 214
Kategorie: Osobní zprávy: Zpráva

12. července letošního roku nás opustil prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc., FCMA, emeritní přednosta I. gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a člen vědecké rady 1. LF UK.

Profesor Čech patřil mezi nejvýznamnější osobnosti české gynekologie. Stal se průkopníkem ultrazvukové diagnostiky v ČR a spolu se svými spolupracovníky ji rozšířil i do dalších oborů.

Narodil se 17. dubna 1932 v Dolních Počernicích. Lékařství studoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, na níž je v roce 1957 absolvoval. V roce 1980 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1985 byl habilitován a v roce 1992 byl jmenován profesorem v oboru gynekologie porodnictví.

Pan profesor rád vzpomínal na vzory, kterými se řídil. Jeho prvním velkým vzorem byl starší bratr, který se věnoval ortopedii. Vážil si svých učitelů, kteří ho provázeli od počátků jeho vzdělávání, například rád vzpomínal na pana učitele Šebíka z obecné školy, který ho přivedl k zájmu o knihy o biologii a astronomii. Stejně tak s obdivem vzpomínal na cenné přednášky na svou dobu názorově neohrožených přednášejících profesorů Bohumila Sekla, Heřmana Šikla a Josefa Charváta.

Do přijetí na I. gynekologicko-porodnickou kliniku v Praze trávil, dle svých slov, nezapomenutelná léta téměř komplexní medicíny v Českém Krumlově. Na I. gyne­kologicko-porodnickou kliniku v Praze nastoupil v roce 1960 a bylo mu dopřáno být jedním z posledních žáků významných profesorů Klause a Šnaida. V letech 1980–1990 pracoval na II. gynekologicko-porodnické klinice FVL UK. Na I. gynekologicko-porodnickou kliniku VFN v Praze se vrátil v roce 1990 a stal se přednostou. Po spojení obou klinik zde dále působil jako emeritní profesor a konzultant.

Mezi jeho nejvýznamnější díla patří monografie Ultrazvuková diagnostika v porodnictví a gynekologii (1974), Atlas der Allgemeine Utraschalltomographie (1983), Ultrazvuk v lékařské diagnostice a terapii (1984). Pro studenty byla důležitá oblíbená učebnice Porodnictví (1999, 2004). Za svou publikační činnost obdržel cenu ČLS JEP, ČGPS ČLS JEP a dvakrát cenu Českého literárního fondu. Za celoživotní práci v oblasti ultrasonografie mu byla udělena Pamětní medaile JEP České biologické společnosti AV ČR.

Byl členem porodnické společnosti ČLS JEP a třicet let předsedou její sekce ultrazvukové diagnostiky. Byl členem Vědecké rady 1. LF UK v Praze a České lékařské akademie. Byl vědeckým sekretářem Nadačního fondu Dr. P. Janssena. Byla po něm pojmenována cena pro mladé lékaře do 35 let udělovaná každoročně ČSUPG ČLS JEP za nejlepší práci v oblasti ultrazvukové diagnostiky.

foto Karel Meister
foto Karel Meister

Svému rodišti zůstal věrný jak pracovně, měl zde soukromou gynekologicko-porodnickou ambulanci, tak ve volném čase, byl aktivním hráčem košíkové v TJ Sokol Dolní Počernice. Rád se scházel se svými kamarády skauty a do posledních dní mu nedaly klidu jeho dvě milované labradorky. I přes svou významnost a váženost v odborné veřejnosti nás mladší kolegy fascinoval svou pokorou, humorem, ochotou poskytnout pomocnou ruku i tím, že dokázal být spravedlivým a přínosným oponentem při posuzování naší publikační činnosti. Ohromoval nás a někdy i zahanboval svou fenomenální pamětí. Byl nám vzorem v jednání s pacientkami.

Čest a nezapomenutelná sláva Vaší památce, pane profesore.

Nechť nás provází životem co by odkaz Váš oblíbený citát

Per aspera ad astra aneb Přes překážky ke hvězdám

MUDr. Michaela Mikešová


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2014 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa