Rozhovor s doc. MUDr. Michaelem Halaškou, Ph.D., prezidentem European Network of Young Gynae Oncologists (ENYGO) o poslání a přínosu této organizace


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2014; 18(2): 108-109
Kategorie: Rozhovor Praktické gynekologie

Doc. MUDr. Michael J. Halaška, Ph.D., je od voleb v říjnu roku 2013 prezidentem Evropské sítě mladých gynekoonkologů (ENYGO). Pan docent byl tak laskav, že poskytl redakci našeho časopisu rozhovor, v němž našim čtenářům přiblíží historii, cíle a fungování této organizace.

Pane docente, vloni v říjnu jste byl během 18. konference ESGO v Liverpoolu zvolen na období let 2013–2015 prezidentem ENYGO. Při rozhovoru s panem profesorem Davidem Cibulou, prezidentem ESGO, uveřejněném v prvním letošním čísle našeho časopisu, jsme se dozvěděli, že je volební a funkční systém prezidia ESGO propracován tak, aby byla zajištěna kontinuita fungování organizace, takže je funkce prezidenta rozložena do funkce „president elect“ a „past president“. Je tomu tak i u ENYGO?

ENYGO napodobuje většinu organizačních mechaniz­mů mateřské organizace ESGO. Co se týká kontinuity fungování organizace, je zajištěna rozdělením výboru ENYGO na dvě části. Přitom se každé dva roky obmění vždy jen polovina členů výboru, který jako celek funguje čtyři roky. Rozdílné je však funkční období prezidenta, které je vždy jen dvouleté.

Mohl byste, prosím, našim čtenářům přiblížit poslání ENYGO a její přínos pro gynekoonkologii, respektive čím se liší působení ENYGO od ESGO a jaký je vztah ENYGO k ESGO?

ENYGO je součástí hlavní organizace ESGO a reprezentuje členy, kteří jsou v onkogynekologickém tréninku. V současné době má přibližně 350 členů a tvoří přibližně pětinu všech členů ESGO. Nejdůležitějším cílem ENYGO je zlepšovat výuku v onkogynekologii. Průměrná doba, po kterou trvá výchova onkogynekologa k atestaci, je v Evropě oficiálně 2,5 roku, ale ve skutečnosti je průměr až o několik let delší. Pokud to srovnáte s ostatními subspecializacemi, tak se jedná o časově velmi náročný trénink. Naším cílem je tedy co nejvíce zefektivnit výuku, zároveň pak vyrovnat úroveň výuky mezi jednotlivými evropskými zeměmi.

Mohl byste, prosím, našim čtenářům přiblížit důvod založení ENYGO a nastínit její organizační strukturu a hlavní aktivity?

ENYGO vzniklo v roce 2009, jejím zakladatelem byl dr. Murat Gultekin z Turecké republiky, který je v současnosti členem výboru ESGO. Cílem bylo prezentovat v rámci organizace ESGO názor a potřeby gynekologů v onkogynekologickém tréninku. Členem ENYGO může být lékař, který se připravuje k atestaci nebo řekněme zkoušce z onkogynekologie nebo každý lékař se zájmem o gynekoonkologii nejlépe ve věku do 40 let. V rámci každé země se jednou za čtyři roky volí národní reprezentant. Ten následně na valné hromadě ENYGO, probíhající během konference ESGO, volí členy výboru, kterých je sedm. Jeden ze členů výboru je jmenován národním reprezentantem země, v níž se bude konat následující konference ESGO. Ze členů výboru je pak národními reprezentanty zvolen prezident a viceprezident.

V názvu ENYGO figuruje „Young“. Znamená to tedy, že jsou pro členství věkové limity? Jaké další požadavky musí splnit uchazeč o členství?

Původně byl stanoven věkový limit do 40 let. Průměrný věk lékaře, který se připravuje na onkogynekologickou atestaci, se však pohybuje okolo 37,4 let, a proto jsme museli toto omezení vypustit, jen název zůstal… Výrazně vyšší věk však přesto naši členové nemají (viz foto). Základní podmínkou je pak členství v organizaci ESGO.

Současný výbor ENYGO (zleva E. Chereau – Francie, I. Zapardiel – Španělsko, V. Sukhin – Ukrajina, P. Dursun – Turecko, K. Lindemann – Norsko, M. Halaška – Česko, R. Laky – Rakousko)
Současný výbor ENYGO (zleva E. Chereau – Francie, I. Zapardiel – Španělsko, V. Sukhin – Ukrajina, P. Dursun – Turecko, K. Lindemann – Norsko, M. Halaška – Česko, R. Laky – Rakousko)

V názvu ENYGO figuruje „European“, ale z přehledu národních zástupců na webových stránkách vyplývá, že členy jsou i gynekoonkologové z Turecka, Arménie, Ázerbájdžánu nebo Kazachstánu, tedy zemí za geografickými hranicemi Evropy. Ale naopak mezi členy nefiguruje Švédsko, Finsko nebo Litva. Je tedy vymezeno členství v ENYGO geograficky nebo jinými kritérii? Mohou do ENYGO přistupovat i další země?

Členství v ESGO, a potažmo tedy v ENYGO se řídí seznamem Světové banky z roku 2013. Jsou ale země, které zatím národního reprezentanta nemají, protože se zatím žádný nepřihlásil. Předpokládám, že během následujících let bude Evropa pokryta celá.

Jak dlouho už mladí čeští gynekoonkologové působí v ENYGO? Neuvažoval jste o ustavení podobné organizace pro mladé české gynekoonkology? Mimochodem, který termín považujete za vhodnější, gynekoonkologie nebo onkogynekologie?

První začátky založení ENYGO se datují od roku 2007, kdy se začala tvořit idea mladých onkogynekologů. Tehdy došlo díky prof. L. Robovi k prvnímu kontaktu a při založení vlastní organizace v roce 2009 jsme byli mezi zakládajícími členy.

Onkogynekologové v tréninku jsou v Česku podle mého názoru nyní dobře reprezentováni a vytvoření zvláštní organizace by bylo nyní předčasné. Navíc počet lékařů v přípravě je omezený a všichni se poměrně dobře známe.

Z hlediska pojmenování této subspecializace bych dal přednost spíše pojmenování onkogynekologie.

Mohl byste, prosím, přiblížit pravidelné i aktuální aktivity ENYGO (konference, workshopy ap), které by mohly naše čtenáře z řad mladých gynekoonkologů zajímat?

Aktivity ENYGO bych mohl rozdělit do několika skupin. Je to práce na organizaci workshopů – v minulosti proběhl workshop laparoskopické onkogynekologické operativy na kadáverech v Londýně a workshopy týkající se tréninku ve vzdělávání. V tomto roce jsme začali organizovat nový typ workshopů zabývajících se interaktivní výukou, jak psát publikace a jak správně prezentovat data. Na podzim letošního roku proběhne v Madridu dvoudenní masterclass, na němž bude přibližně 20 nejvýznamnějších evropských onkogynekologů přednášet souhrnné přednášky, které pokryjí kompletně problematiku onkogynekologie. Z České republiky byli mimochodem vyzváni tři přednášející, prof. D. Cibula, prof. L. Rob a já. V roce 2015 plánujeme workshopy na kadáverech pro otevřenou a opět laparoskopickou operativu a kolposkopický kurz. Další částí naší činnosti jsou akreditace, tedy uznávání onkogynekologických center z hlediska jejich medicínské, ale také vědeckovýzkumné a edukační činnosti. Pracujeme dále na vytvoření a, abych tak řekl, „zkulturnění“ evropského logbooku, který by vyrovnával rozdíly mezi jednotlivými zeměmi z hlediska onkogynekologické přípravy. Nedílnou součástí našich úkolů jsou pak publikace, které se zabývající onkogynekologickými curriculy v jednotlivých zemích. Do budoucna chceme více rozvinout vědeckou spolupráci mezi mladými onkogynekology, k čemuž máme díky skvěle fungující síti národních reprezentantů skvělé předpoklady. Zakladatel a duchovní otec ENYGO dr. Murat Gultekin zároveň připravil se spolupracovníky v roce 2009 jedinečnou učebnici onkogynekologie, na které se podíleli světoví onkogynekologové a která byla v roce 2011 vydána po druhé v doplněné podobě.

Finanční zázemí poskytuje velmi smysluplně a velkoryse mateřská ESGO organizace. Každý rok podáváme návrh rozpočtu, v němž jsou prezentovány plánované aktivity, a musím říci, že ESGO podporuje ENYGO téměř 100 %.

Proč byste doporučil mladším kolegům, aby se stali členy ENYGO?

Pokud chtějí mladí lékaři vzít rozhodování o vlastním školení do svých rukou, pak je ENYGO nejlepší platformou. Zároveň se mohou účastnit jednotlivých edukačních workshopů, které jim pomohou při jejich přípravě. Více informací získá každý snadno po zadání sekvence ESGO nebo ENYGO do internetového vyhledávače.

Z otázky na vztah mezi ESGO a ENYGO plyne další otázka, a to zda nějak spolupracujete v rámci aktivit obou organizací s profesorem D. Cibulou?

Spolupráce ENYGO s prof. D. Cibulou je vynikající. Myslím si, že došlo k unikátnímu propojení, které ukazuje na významnou aktivitu českých onkogynekologů, neboť po letech, po která byly členy výboru ESGO prof. L. Rob a doc. H. Robová, se prezidentem ESGO pro roky 2015–2017 stal prof. Cibula, což je jistě výrazem ocenění podílu české onkogynekologie v evropském kontextu. Zároveň jsme získali předsednictví ENYGO a k tomu všemu je již několik let sídlo sekretariátu ESGO také v České republice. To ukazuje na roli, kterou česká onkogynekologie hraje ve světě, patrně nejvýmluvněji.

Národní reprezentanti
Národní reprezentanti

Vážený pane docente, děkujeme Vám, že jste si našel čas na rozhovor pro náš časopis a že jste našim čtenářům přiblížil působení a úspěchy české gynekoonkologie na evropském fóru a poodhalil jim práci European Network of Young Gynae Oncologists.

Za vydavatele, redakci a jménem všech našich čtenářů Vám přejeme dostatek sil pro naplnění všech předsevzetí.

Záznam rozhovoru byl pořízen redakcí dne 28. května 2014.


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2014 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa