Kolorektální karcinom: průvodce onemocněním
Edukační DVD


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(4): 344-345
Kategorie: Varia: Zpráva

Edice Průvodce onemocněním vzniká, aby podpořila důležitou a nutnou spolupráci lékaře nebo vůbec zdravotníka s pacientem pro udržení nebo obnovení zdraví. Klade si za cíl pacienty, v tomto případě ženy, seriózně a objektivně informovat o onemocnění již předem, aby se mohly včas aktivně zapojit do jeho prevence, v případě kolorektálního karcinomu i u svých blízkých. V tom mohou mít rozhodující roli lékaři tzv. prvního záchytu – terénní gynekologové a praktičtí lékaři. Neméně důležité je informovat pacientky o léčebných možnostech, zvládání nemoci i průvodního diskomfortu léčby a všem, co onemocnění provází. Proto jsme se rozhodli i pro tuto formu šíření informací a předem děkujeme všem terénním lékařům za spoluúčast na naší kampani.


V prvním čísle letošního 17. ročníku časopisu – Prakt Gyn 2013; 17(1) – jsme Vás informovali o vydání edukačního DVD věnovaného problematice gynekologických malignit. V tomto čísle vám ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius přinášíme zprávu o vydání dalšího edukačního DVD z řady Průvodce onemocněním tentokrát věnovaného onemocnění kolorektálním karcinomem. Rakovina tlustého střeva je v České republice nejčastějším typem nádorového onemocnění a současně také nejčastější příčinou úmrtí na zhoubná onemocnění. V Evropě zaujímáme v incidenci kolorektálního karcinomu třetí místo, ve světě pak páté. Předpokládá se, že v roce 2013 bude v České republice žít s diagnózou kolorektálního karcinomu skoro 58 tisíc lidí. Ročně je v České republice diagnostikováno až 8 tisíc případů a polovina nemocných na toto onemocnění umírá. Přitom je kolorektální karcinom příkladem nádoru s velkou nadějí na úplné vyléčení, pokud se ovšem pacient dokáže rychle zorientovat v problematice nemoci, rozhodne se podstoupit vyšetření a zahájí léčbu. Významnou roli v boji s tímto onemocněním má screening. Do screeningu jsou od roku 2009 zapojeni i gynekologové a tento obor má zastoupení i v Radě pro screening CRCA (dr. A. Skřivánek), viz s. 333–336.

Obsah DVD je rozdělen do 4 výkladových „etap“.

Úvod zahrnuje představení projektu Průvodce onemocněním a základní informaci o tomto onemocnění a obsahu a poslání DVD (doc. P. Tesařová).

Mám kolorektální karcinom seznamuje s epidemiologií a rizikovými faktory (dr. I. Kiss) a s histologickou povahou (prof. A. Ryška); s prevencí a screeningem (as. Š. Suchánek), dále se probírá test okultního krvácení (doc. R. Brůha), příznaky kolorektálního karcinomu (prof. J. Abrahámová), vyšetřovací metody (doc. R. Brůha), biochemické vyšetření (prof. T. Zima), vše doplněno osobní zkušeností pacienta. Dále je vysvětleno koloskopické vyšetření, a to teoreticky (as. Š. Suchánek) a poté demonstrováno videozáznamem z koloskopie (dr. J. Petrtýl) a na to navazují nejčastější otázky pacientů (dr. J. Petrtýl). V této „etapě“ je zařazeno hodnocení rozsahu onemocnění a jeho prognóza (dr. R. Obermannová) a kazuistika náhodné detekce.

Léčba karcinomu tlustého střeva a konečníku je věnována seznámení se s různými léčebnými modalitami léčby karcinomu tlustého střeva, kterými jsou léčba chirurgická (as. D. Langer), léčba jaterních metastáz teoreticky (prof. L. Petruželka) i chirurgicky (prof. R. Gürlich), dále systémová terapie – chemoterapie (prof. J. Abrahámová) a cílená léčba (doc. P. Tesařová) a zkušenosti pacienta.

Dále je představena léčba rekta – chirurgická (prof. J. Hoch) a zkušenost pacienta, radioterapeutická (dr. B. Malinová) i s ukázkami z výkonů a poznatky pacienta, systémová terapie (prof. P. Klener) a cílená léčba (doc. P. Tesařová). Poté je vysvětlen ileus (prof. Z. Krška), dále stomie, střevní vývod (prof. R. Gürlich). Závěr této „etapy“ zahrnuje vysvětlení role klinických studií v léčbě a postavení pacienta (dr. J. Tomášek) a nebezpečnost alternativní léčby (prof. P. Klener).

Období po ukončení léčby v této „etapě“ přibližuje pacientům život se stomií v rovině teoretické (as. D. Langer) a jsou vyjmenovány organizace podporující pacienty se stomií (ing. M. Ředinová, předsedkyně českého ILCO). Dále je vysvětlen přínos pomoci psychologa (doc. L. Janáčková) a zkušenost pacienta s pomocí, přínos lázeňské léčby a rehabilitace (doc. B. Konopásek) a zkušenosti pacienta. Vysvětlují se specifika výživy, diety a změna životního stylu (odb. as. J. Křížová). Jsou přiblíženy sociálně-pracovní aspekty dopadu onemocnění, tedy pracovní neschopnost, případně invalidita (dr. J. Barkmanová) a zpovědi pacientů po skončení léčby.

Scénář k edukačnímu DVD napsala a odbornou garantkou projektu je doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D. z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

DVD je poskytováno ZDARMA a společnost Dialog Jessenius je zasílá na vyžádání poštou.

Film si je možné stáhnout do počítače přímo ze stránek www.dialog-jessenius.cz


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 4

2013 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa