Úvodní slovo


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2011; 15(2): 55
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

je mi ctí uvítat Vás na úvodní stránce letošního druhého listu Praktické gynekologie na Celostátní konferenci Sdružení soukromých gynekologů České republiky a České gynekologicko-porodnické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Toto profesionální setkání patří k vrcholům tuzemské konferenční sezóny a význam této akce se odráží i v pečlivém výběru příspěvků našich korespondentů. Osobně mě těší stálý a neutuchající zájem autorů o prezentaci svých prací v našem časopise a rád Vám ve spolupráci s členy redakční rady a oponenty předkládám výsledek naší společné práce.

Také mi dovolte přivítat nového člena redakční rady časopisu, pana doktora Bláhu, který je zástupcem přednosty pro vědu a výzkum Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze.

Téma asistované reprodukce reprezentuje andrologický příspěvek, zabývající se analýzou proteomu seminální plazmy azoospermiků a dárců spermatu. Kandidátní proteiny mohou být potenciálními biomarkery azoospermie a obor komparativní proteomiky se jeví jako perspektivní nástroj výzkumu poruch plodnosti a oxidačního stresu. O metabolizmu homocysteinu a dalších thiolů, které hrají významnou roli v řadě fyziologických procesů v lidských gonádách, pojednává další přehledová práce z reprodukční medicíny. S reprodukční dysfunkcí úzce souvisí problematika pánevní endometriózy. Přehled aktuálních možností farmakoterapie genitálních forem endometriózy, s přihlédnutím na výsledky posledních studií s dienogestem, přináší přehledový článek, který téma reprodukční medicíny uzavírá.

Onkogynekology bych rád upozornil na práci pojednávající o prognostickém významu tumor markeru SCCA u pacientek s operabilními stadii dlaždicobuněčného karcinomu děložního hrdla. Téma doplňuje pojednání autorů z centra pro léčbu bolesti zabývající se terapeutickými možnostmi řešení bolestivých stavů nenádorové etiologie.

Pro ambulantní praxi jsme zařadili příspěvky o významu probiotik v gynekologii, aktuální možnosti intercepčních metod, problematiku gynekologických zánětů a nechybí ani kazuistika a zpráva ze zahraniční odborné akce.

Pevně doufám, že soubor témat druhého čísla Praktické gynekologie doplní bohaté spektrum odborných sdělení na celostátní konferenci. Přeji Vám příjemný pobyt v Hradci Králové, dostatek možností k odborným diskuzím a především prostor a čas na vzájemná kolegiální setkání a společenské aktivity.


prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2011 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa