Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2008


Autoři: R. Hudeček;  P. Ventruba J.chovanec;  P. Janků;  M. Nemetzová
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2008; 12(2): 124-125

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno byla zakládajícím pracovištěm Masarykovy univerzity. Její vznik se datuje již do roku 1919. Od té doby prošla klinika mnoha vývojovými etapami, během nichž byla postupně dělena až na 3 pracoviště, avšak v roce 2002 splynula znovu v jeden funkční celek. Vznik komplexního pracoviště, rozsah a kvalita poskytovaných služeb a zapojení do systému vzdělávání byly podmínkou k získání akreditace Unie evropských medicínských specialistů (UEMS) a European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) se sídlem v Bruselu. Tato akreditace, získaná na podzim roku 2002, umožňuje klinice zajišťovat nejen pregraduální a postgraduální vzdělávání v rámci České republiky, ale i se zapojit do jednotného systému postgraduálního vzdělávání v zemích Evropské unie.

Za vysoce odbornou péči a kvalitu poskytovaných služeb získala pracoviště naší kliniky tato ocenění:

 • Gynekologicko-porodnická klinika – certifikát ISO 9001:2000
 • Centrum asistované reprodukcecertifikát ISO 9001:2000
 • porodnický úsek od Ministerstva zdravotnictví ČR akreditaci perinatologického centra
 • onkogynekologický úsek byl akreditován ČGPS jako onkogynekologické centrum
 • certrifikát RCOG pro lektory postgraduálního vzdělávání (Londýn)
Tyto certifikáty jsou zárukou vysoké kvality péče a poskytovaných služeb.

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno připravila pro lékaře, bakaláře a středně zdravotnické pracovníky (NZLP) program postgraduálního a celoživotního vzdělávání. Podrobné informace o klinice a centru asistované reprodukce získáte na stránkách www.fnbrno.cz a www.ivfbrno.cz. Na rok 2008 jsme připravili postgraduální přednáškové kurzy pro lékaře, bakaláře a NZLP a pobytové kurzy pro lékaře. Nabízíme vám 13 typů individuálních stáží jednotlivých klinických subspecializací. Kurzy a stáže proběhnou v Brně na obou pracovištích Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno.

Za každou hodinu přednáškových kurzů je udělen 1 kredit ČLK.

A. Postgraduální kurzy přednáškové:

 1. Teoretická příprava před atestací z gynekologie a porodnictví pro gynekology v přípravě na atestaci (1 den)
 2. Teoretická příprava v rámci celoživotního vzdělávání pro gynekology všech kategorií (vypsané téma – 1 den)
 3. Teoretická příprava pro NZLP z gynekologie a porodnictví pro NZLP všech kategorií (1 den)
 4. Výjezdní doškolovací semináře (5krát ročně 1 den)
 5. Celostátní konference a sympozia

B. Postgraduální kurzy pobytové:

Školící kurz – praktická a teoretická příprava před atestací z gynekologie a porodnictví pro gynekology v přípravě na specializační atestaci (12 týdnů)

C. Postgraduální individuální stáže:

 1. Asistovaná reprodukce
 2. Minimálně invazivní operativav gynekologii
 3. Urogynekologie
 4. Dětská gynekologie
 5. Prenatální diagnostika vrozenýchvývojových vad
 6. Rizikové těhotenství
 7. Porodnictví I

Rozpis kurzů a stáží:

A2. Gynekologie a porodnictví

přednáškový kurz – celoživotní vzdělávání

Termín: 27. září 2008

Typ vzdělávací akce: teoretická příprava v rámci celoživotního vzdělávání

Určeno pro: gynekology – porodníky všech kategorií

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: 1 den (8 přednáškových hodin)

Školitelé:

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

as. MUDr. Ivan Belkov

as. MUDr. Romana Gerychová

Náplň: chyby a omyly v perinatologii – 2 hodiny, chyby a omyly v reprodukční gynekologii – 2 hodiny, chyby a omyly v onkogynekologii – 2 hodiny, chyby a omyly v asistované reprodukci – 2 hodiny

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

tel.: 532 238 306


A4. Gynekologie a porodnictví přednáškový kurz – NZLP

Termín: 8. března a 4. října 2008

Typ vzdělávací akce: kurz – teoretická příprava pro NZLP z gynekologie a porodnictví

Určeno pro: NZLP všech kategorií

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Školitelé:

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

as. MUDr. Lukáš Hruban

Bc. Miloslava Kameníková

Mgr. Blanka Trojanová

Náplň: perinatologie – 2 hodiny, reprodukční gynekologie – 2 hodiny, onkogynekologie – 2 hodiny, asistovaná reprodukce
– 2 hodiny

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

tel.: 532 238 306


A5.1. Doškolovací seminář: Reprodukční gynekologie

Termín: 9. října 2008

Typ vzdělávací akce: postgraduální vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Určeno pro: gynekology všech kategorií

Místo konání: hotel International,

Husova 16, Brno

Doba trvání: 2 hod

Školitelé:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

as. MUDr. Martin Huser

as. MUDr. Leopold Rotter

Náplň: gynekologie

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

as. MUDr. Martin Huser

tel.: 532 238 306

A5.3. Doškolovací seminář: perinatologie

Termín: 5. června 2008

Typ vzdělávací akce: postgraduální vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Určeno pro: gynekology všech kategorií

Místo konání: hotel International,

Husova 16, Brno

Doba trvání: 2 hod

Školitelé:

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

prim. MUDr. Ivo Borek

Náplň: analýza perinatálních a neonatálních výsledků v Jihomoravském kraji za rok 2007

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

tel.: 532 238 306


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2008 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa