Slovo úvodem


Autori: M. Mrázek
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2007; 11(6): 242

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jelikož se přiblížil konec funkčního období výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS, dovolte, abych se s vámi za výbor SAR na letošním sympoziu IVF v Brně rozloučil a poděkoval za důvěru, kterou jsme od vás dostali. V krátkosti bych si dovolil připomenout některé významnější události, kterých jsme se aktivně účastnili nebo jsme se na nich z větší části podíleli.

Značné úsilí jsme museli vyvinout v době přípravy zákona o asistované reprodukci, který je součástí zákona 227 o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. Za významnou pomoc v té době bych chtěl poděkovat těm členům výboru SAR, kteří se spolu se mnou účastnili jednání s poslanci a senátory a podíleli se na tvorbě nové předlohy zákona.

Pro naši asistovanou reprodukci byl rok 2006 významný také tím, že se kongres ESHRE konal v České republice. Jsem rád, že bylo organizační zajištění v pražském Kongresovém centru srovnatelné s jinými obdobnými mezinárodními sympozii, a také mě těší, že v povědomí většiny účastníků kongres zanechal nejen uspokojení z odborného přínosu, ale i milou vzpomínku na příjemnou atmosféru letní Prahy.

Neméně významnou událostí byla příprava a realizace Registru asistované reprodukce SAR ČGPS. Od ledna 2007 se do registru získávají data a věřím, že po několikaleté pauze snad budou opět k dispozici údaje o asistované reprodukci v České republice a budou tak k dispozici ucelené přehledy, které doplní absenci těchto dat doma i v zahraničí.

V dubnu 2007 se na návrh naší odborné společnosti konal v Praze ESHRE workshop Cryobilogy and cryopreservation of human gamets and embryos. Jeho příprava probíhala s mírným zpožděním, ale i přesto vzbudil workshop velký zájem a byl hodnocen velice pozitivně jak účastníky, tak kolegy z organizačního výboru ESHRE.

Asistované reprodukci způsobila značné potíže léková vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR tím, že změnila způsob financování gonadotropinů v IVF a zcela opominula možnost použití gonadotropinů s doplatky. Vyřešit tyto nedostatky se SAR nepodařilo. Iniciativu nakonec převzalo v té době aktivované Sdružení center asistované reprodukce vedené nově zvoleným předsedou, panem Kadlecem. Jeho následující jednání se zdravotními pojišťovnami tento problém úspěšně dořešila a dokonce vyústila v již dlouho očekávané zvýšení úhrad za IVF.

Pro asistovanou reprodukci je významnou událostí nový systém postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru reprodukční medicína. Je trochu škoda, že SAR ČGPS byla při přípravě tohoto oboru ze strany IPVZ přehlížena a k navázání určité spolupráce došlo až krátce před prvními atestacemi v květnu 2007.

V současné době probíhají na ministerstvu zdravotnictví jednání v souvislosti s připravovanou implementací evropské direktivy o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka.Věřím, že jednání, kterých se zúčastnila expertní skupina složená nejen ze členů výboru SAR vyústí v racionální formulaci vyhlášek, které nebudou omezovat činnost center asistované reprodukce v České republice.

Doufám, že letošní IVF sympozium pro vás bude znamenat obohacení nejen po odborné stránce, ale také po stránce společenské. V dalších letech přeji všem hodně pracovních i osobních úspěchů a po volbách v roce 2008 přeji novému výboru, aby si vedl úspěšně ve všech svých aktivitách.

Předseda výboru Sekce asistované reprodukce

MUDr. Milan Mrázek, Ph.D.


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa