Časový program


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2007; 11(6): 245-247

STŘEDA 21. listopadu 2007

9:00 – 12:00 h SATELITNÍ SYMPOZIUM - Merck Serono

ARE WE PREPARED TO DEAL WITH INDIVIDUALITY?

moderátor: T. Mardešić

9:00 h Individual approach in controlled ovarian hyperstimulation

A. Obruca (Kinderwunschzentrum im Goldenen Kreuz, Vídeň)

9:45 h CONSORT - the search for a tool for personalization of COH

A. Obruca (Kinderwunschzentrum im Goldenen Kreuz, Vídeň)

10:30 h přestávka

11:00 h How old is old?

J. Jenkins (Merck Serono International S.A.)

12:00 – 13:00 h pracovní jednání vědeckého a organizačního výboru

13:00 – 18:00 h registrace

13:30 - 13:45 h slavnostní zahájení

6. ČESKO – SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE

13:45 – 15:40 h BLOK A – Reprodukční gynekologie

moderátor: J. Hořejší, M. Korbeľ, M. Kudela

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

(10 min + 5 min diskuse)

1. Současný stav postgraduálního vzdělávání a akreditačního řízení v oboru gynekologie a porodnictví

J. Feyereisl, P. Ventruba (Praha, Brno)

2. Těhotenství a porody žen s adrenogenitálním syndromem

J. Hořejší, †V. Fuchs (Praha)

3. Arytmie a gravidita – manažment z pohľadu gynekológa

M. Korbeľ, Z. Nižňanská, M. Redecha, J. Dúbrava, R. Hatala (Bratislava)

4. Hysteroskopia ako diagnostická a terapeutická metóda intrauterinných patológií

M. Tholt, Ľ. Pániková, V. Kysel, S. Móriová (Trstená)

PŘEDNÁŠKY

(7 min + 3 min diskuse)

5. Vaginálny pôrod po cisárskom reze – retrospektívna štúdia

P. Kaščák, M. Paškala, R. Gajdošík, A. Mečiarová (Trenčín)

6. Mikrochirurgická varikokelektomie

R. Beharka, D. Pacík, A. Khamzin, M. Nussir (Brno)

7. Deprese a úzkostné stavy v klimakteriu

M. Petrenko, B. Lamprechtová (Brno)

8. Imunologické aspekty habituálního potrácení a sterility

R. Hudeček, R. Krajčovičová, P. Ventruba (Brno)

9. Existuje u žen souvislost mezi faktory reprodukce a karcinomem štítné žlázy?

D. Nováková, M. Křenek, P. Vlček (Praha)

15:40 – 16:10 h přestávka – občerstvení

REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE

16:10 – 17:00 h BLOK B – Reprodukční gynekologie

moderátor: I. Crha, J. Štěpán, B. Svoboda

PŘEDNÁŠKY

(7 min + 3 min diskuse)

(číslo v závorce za názvem přednášky znamená pořadí v soutěži O nejlepší abstrakt z oblasti asistované reprodukce )

10. GnRH antagonist vs GnRH agonist in ovarian hyperstimulation for IVF in PCOS non-obese patients: results of a prospective study (8)

P. Ciepiela, T. Baczkowski, R. Kurzawa (Szczecin, Poland)

11. Využití 3D UZ v asistované reprodukci (24)

T. Žáčková, L. Krofta, T. Mardešić, J. Řezáčová (Praha)

12. Preimplantační genetická diagnostika v České republice po vstupu do Evropské unie (25)

J. Dostál, L. Michnová, M. Svobodová, J. Březinová, J. Grohmanová (Olomouc)

13. Hepatitida B a hepatitida C v asistované reprodukci (26)

D. Nováková, E. Uhrová, J. Žáková, V. Němeček (Praha, Brno)

14. Liečba hypogonádotropného hypogonadizmu: case report

I. Stenová, Z. Behúňová, P. Harbulák, M. Drábek (Bratislava)

POSTERY

15. Infertilita a poruchy funkce štítné žlázy

D. Nováková, M. Křenek, J. Madar, A. Štroufová, B. Procházka (Praha)

16. Incidence mimoděložního těhotenství v programu asistované reprodukce

B. Kuřecová, R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha, J. Žáková (Brno)

17. Neradikální operační řešení cervikální gravidity po IVF/ET: kazuistika

R. Krajčovičová, R. Hudeček, B. Kuřecová (Brno)

18. Cystosarcoma phyllodes permagnum

R. Beneš, L. Minář, Z. Pačovský (Brno)

19. Raritní případ vlasatobuněčné leukemie v graviditě

R. Doubek, D. Petrovová, K. Sedláková (Brno)

20. Tolterodin ve farmakoterapii hyperaktivního močového měchýře

M. Huser, J. Šula, I. Belkov (Brno)

21. Metastázy maligního melanomu do ovarií: kazuistika

B. Lamprechtová, J. Chovanec (Brno)

22. Možnosti paliativní terapie u inoperabilního tumoru ovaria: kazuistika

J. Šula, J. Chovanec, L. Minář (Brno)

17:00 – 18:00 h Satelitní sympozium – Ferring

moderátor: O. Svoboda, kulturní redakce ČT

Ideální endokrinní profil a zkušenosti z České republiky

J. Smitz (Belgie), J. Hulvert (Praha)

18:00 – 18:10 h VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN

Vyhlášení nejlepší původní práce a kazuistiky publikované v roce 2007 v Praktické gynekologii – Medica Healthworld

20:00 h SPOLEČENSKÝ VEČER

Vinárna U královny Elišky – Mendlovo nám. 1b, Brno

Odjezdy autobusů od Hotelu International v 19:30 a 19:45 h

ČTVRTEK 22. listopadu 2007

17. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE

při příležitosti 25. výročí narození prvního dítěte „ze zkumavky“ v České republice a 80. narozenin prof. MUDr. Zdeňka Čupra, DrSc.

8:00 – 12:00 h registrace

9:00 – 11:00 h BLOK C – Asistovaná reprodukce

moderátor: M. Brandejská, M. Mrázek, L. Pilka

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

(10 min + 5 min diskuse)

1. Výstupy z Národního registru asistované reprodukce ve struktuře European IVF monitoring programme

K. Řežábek, M. Mrázek, J. Štěpán (Praha, Hradec Králové)

2. Transvaginální endoskopie – přínos a praktický význam pro diagnostiku a racionální léčbu neplodnosti

T. Mardešić (Praha)

3. Kam směřuje preimplantační genetická diagnostika a screening aneuploidií

K. Veselá, J. Veselý, P. Trávník, J. Rubeš (Brno)

4. Significance of LH in ovarian hyperstimulation for in vitro fertilization.

R. Kurzawa, T. Bączkowski, P. Ciepiela (Szczecin, Polsko)

5. Vyšetření spermií - současné možnosti

P. Trávník, K. Veselá, J. Veselý, L. Hromadová, G. Tauwinklová, E. Oráčová (Brno)

6. Viacnásobná gravidita po kryoembryotransfere

J. Vojtaššák, J. Malová, V. Geislerová, T. Braxatorisová, V. Repiská, M. Korbeľ, I. Lehocký, E. Véghová, Ľ. Danihel, Z. Nižňanská (Bratislava)

7. Homocystein, cystein a glutathion ve folikulární tekutině a krvi při ovariální stimulaci FSH

I. Crha, J. Kubešová, J. Tallová, P. Ventruba, J. Žáková, J. Jarkovský, M. Huser (Brno)

8. Důsledky rostoucího průměrného věku žen léčených pro neplodnost

A. Sobek jr, B. Hladíková, J. Vodička, P. Holub, E. Tkadlec, A. Sobek (Olomouc)

11:00 – 11:30 h přestávka – občerstvení

11:30 – 12:30 h SATELITNÍ SYMPOZIUM – Organon

moderátor: T. Mardešić

The patient centered approach: Novel paradigms in successful IVF treatment

E. Heijnen (Holandsko)

Monofolikulární vývoj – cíl indukce ovulace folitropinem beta pro intrauterinní inseminaci

R. Středa

12:30 - 13:30 h oběd - sponzoruje Organon

13:30 - 14:15 h BLOK D – Asistovaná reprodukce

Informace výboru Sekce asistované reprodukce

Současný stav postgraduálního vzdělávání a specializace v oboru Reprodukční medicína (T. Mardešić)

14:15 - 15:35 h BLOK E - Asistovaná reprodukce

Moderátor: K. Řežábek, A. Sobek, P. Trávník

PŘEDNÁŠKY

(7 min + 3 min diskuse)

(číslo v závorce za názvem přednášky znamená pořadí v soutěži O nejlepší abstrakt z oblasti asistované reprodukce)

9. Korekcia multinukleácií v priebehu 2. embryonálného delenia neupravuje aneuploidný stav 4-bunkového ľudského embrya (1)

D. Hlinka, V. Weber, M. Kosařová, K. Širučková, V. Sobotka, T. Mardešić (Praha)

10. Línia 1. embryonálneho delenia je predurčená pozíciou PN v dobe tesne pred nástupom 1. mitózy (2)

D. Hlinka,V. Weber, M. Kosařová, K. Širučková, V. Sobotka, T. Mardešić (Praha)

11. Benefit IMSI ve srovnání s konvenční ICSI (4)

R. Hüttelová, P. Uher, V. Petříková, H. Zech (Plzeň)

12. Děti narozené po intracytoplazmatické injekci spermie (ICSI): faktory neplodnosti, průběh těhotenství a porodu, perinatální období (9)

M. Šnajderová, T. Mardešić, D. Zemková, A. Šípek, V. Gregor, D. Krejčířová, D. Sobotková, J. Kraus, V. Lánská (Praha)

13. Lykopen v terapii oxidačního stresu u mužské neplodnosti (10)

I. Oborná, M. Svobodová, H. Fingerová, J. Březinová, J. Novotný, M. Hajduch (Olomouc)

14. Stav zárodečného epitelu mužů s azoospermií (13)

M. Sedláčková, J. Žáková, E. Lousová, P. Ventruba, I. Crha (Brno)

15. Trendy kvalitativních ukazatelů ejakulátů mužů v posledních 36 letech

Z. Věžník, D. Švecová, A. Zajícová, M. Kunetková, P. Přinosilová, R. Rybář, J. Rubeš (Brno)

15:35 – 16:35 h BLOK F - Asistovaná reprodukce

moderátor: Z. Mayer, L. Zetová, K. Veselá

PŘEDNÁŠKY

(7 min + 3 min diskuse)

16. Využití techniky nukleární konverze v preimplantační genetické diagnostice strukturních abnormalit (15)

P. Baborová, P. Uher, M. Chmura (Plzeň)

17. Riziko OHSS a význam znalosti hladin estradiolu v průběhu ovariální stimulace- randomizované srovnání dlouhého protokolu GnRH agonista versus GnRH antagonista (18)

R. Středa, R. Hampl, J. Štěpán (Pardubice)

18. Monozygotní vícečetná těhotenství v asistované reprodukci (21)

J. Vodička, A. Sobek, A. Sobek jr., B. Hladíková (Olomouc)

19. Naše zkušenosti s preimplantační genetickou diagnostikou (22)

P. Uher, P. Baborová, H. Višňová, P. Lošan, P. Martínek (Plzeň)

20. Imunoanalýza biomarkerů oxidačního stresu (23)

H. Fingerová, J. Novotný, J. Březinová, M. Svobodová, K. Machovská, J. Vysloužilová, I. Oborná (Olomouc)

21. Intaktní kornuální 9týdenní gravidita po IVF – ET u 37leté pacientky po oboustranné salpingektomii pro extrauterinní graviditu: kazuistika (29)

V. Šilhan, J. Štěpán (Hradec Králové)

POSTERY

22. Význam kombinované hormonální kontracepce ve stimulačním protokolu IVF (3)

M. Huser, I. Crha, J. Žáková, P. Ventruba, R. Hudeček, S. Mitášová (Brno)

23. The role of natural killer (NK) cells in prognosis of IVF/ET (5)

T. Baczkowski, P. Ciepiela, R. Kurzawa (Szczecin, Polsko)

24. Koncentrace PAPP-A ve folikulární tekutině pacientek s PCO v IVF programu (6)

J. Pavelková, J. Moos, V. Filová, M. Moosová, D. Koryntová, K. Řežábek (Praha)

25. Koncentrace interleukinů v krvi a ve folikulární tekutině u žen zařazených do programu asistované reprodukce (7)

J. Řezáčová, J. Madar, L. Cuchalová, A. Fišerová (Praha)

26. Souvisí koncentrace sérových proteinů s rizikem rozvoje OHSS u pacientek v IVF programu? (11)

M. Moosová, J. Moos, V. Filová, J. Pavelková, D. Koryntová, K. Řežábek (Praha)

27. Výchozí kvalita spermií jako indikátor úspěšnosti intrauterinní inseminace při léčbě neplodnosti (16)

R. Hampl, R. Středa, C. Provazník, J. Štěpán (Pardubice)

28. Produkce reaktivních kyslíkových molekul v ejakulátu mužů z neplodných párů s normospermií dle WHO (17)

M. Svobodová, I. Oborná, J. Novotný, J. Březinová, H. Fingerová, K. Lapínová, J. Vysloužilová (Olomouc)

29. Význam imunologického faktoru v léčbě neplodnosti (20)

J. Březinová, M. Svobodová, K. Machovská, H. Fingerová, I. Oborná, K. Adamová, Z. Ulčová-Gallová (Olomouc, Plzeň)

30. Pseudomyxoma peritonei v souvislosti s primární sterilitou (27)

J. Hulvert, V. Hejda, L.Vykysalá (Praha)

31. Luteálmí podpora v programu IVF-ET (28)

L. Michnová, J. Dostál, M. Svobodová, J. Březinová, J. Grohmanová, M. Lošáková (Olomouc)

32. Pacientské organizace v reprodukční medicíně v českém, slovenském, evropském i světovém kontextu, jejich status a úloha (30)

H. Konečná (České Budějovice)

33. Úspěšnost otěhotnění při opakovaných cyklech asistované reprodukce

K. Čadová, P. Ventruba, J. Lokajová, I. Prokopová (Brno)

34. Výsledky intrauterinní inseminace při léčbě poruch plodnosti

S. Mitášová, E. Lousová, I. Crha, J. Žáková, I. Prokopová

35. HCG protokol pro stimulaci OHSS rizikových pacientek.

P. Otevřel, Z. Malý (Brno)

36. CAG repeats lenghth in androgen receptor in Czech fertile males and females

P. Norambuena, J. Gromoll, M. Müllerová, A. Štambergová, Š. Vilímová, M. Macek sr (Praha)

16:35 – 16:50 h VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN

  • cena o nejlepší abstrakt z oblasti asistované reprodukce (Organon)
  • cena o nejlepší poster z oblasti reprodukční gynekologie (Ferring)
  • cena mladým autorům za nejlepší publikaci v oblasti asistované reprodukce (MerckSerono)
  • cena za nejlepší publikaci v oblasti embryologie (MerckSerono)

17:00 h ZÁVĚR KONFERENCE

MUDr. Milan Mrázek, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

předseda SAR ČGPS koordinátor konference


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa