Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2007


Autoři: R. Hudeček;  P. Ventruba;  J. Chovanec;  M. Petrenko;  M. Nemetzová;  K. Kaderková
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2007; 11(2): 98-101

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno byla zakládajícím pracovištěm Masarykovy univerzity. Její vznik se datuje již do roku 1919. Od té doby prošla klinika mnoha vývojovými etapami, během nichž byla postupně dělena až na 3 pracoviště, avšak roce 2002 splynula znovu v jeden funkční celek. Vznik komplexního pracoviště, rozsah a kvalita poskytovaných služeb a zapojení do systému vzdělávání byly podmínkou k získání akreditace Unie evropských medicínských specialistů (UEMS) a European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) se sídlem v Bruselu. Tato akreditace, získaná na podzim roku 2002, umožňuje klinice zajišťovat nejen pregraduální a postgraduální vzdělávání v rámci České republiky, ale i se zapojit do jednotného systému postgraduálního vzdělávání v zemích Evropské unie.

Za vysoce odbornou péči a kvalitu poskytovaných služeb získala pracoviště naší kliniky tato ocenění:

 • Gynekologicko-porodnická klinika – certifikát ISO 9001:2000
 • Centrum asistované reprodukce certifikát ISO 9001:2000
 • porodnický úsek od Ministerstva zdravotnictví ČR akreditaci perinatologického centra
 • onkogynekologický úsek byl akreditován ČGPS jako onkogynekologické centrum

I tyto certifikáty jsou zárukou vysoké kvality péče a poskytovaných služeb. Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno připravila pro lékaře, bakaláře a středně zdravotnické pracovníky (SZP) program postgraduálního a celoživotního vzdělávání. Podrobné informace o klinice a centru asistované reprodukce získáte na stránkách www.gpkbrno.cz a www.ivfbrno. cz. Na rok 2007 jsme připravili postgraduální přednáškové kurzy pro lékaře, bakaláře a SZP a pobytové kurzy pro lékaře. Nabízíme vám 14 typů individuálních stáží jednotlivých klinických subspecializací. Kurzy a stáže proběhnou v Brně na obou pracovištích Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno.

Za každou hodinu přednáškových kurzů je udělen 1 kredit ČLK.

B. Postgraduální kurzy pobytové:

Školící kurz – praktická a teoretická příprava před atestací z gynekologie a porodnictví pro gynekology v přípravě na specializační atestaci (12 týdnů)

C. Postgraduální individuální stáže:

 1. Asistovaná reprodukce
 2. Minimálně invazivní operativa v gynekologii
 3. Urogynekologie
 4. Dětská gynekologie
 5. Gynekologická endokrinologie
 6. Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad
 7. Rizikové těhotenství
 8. Porodnictví I
 9. Porodnictví II
 10. Porodnické operace
 11. Onkogynekologie
 12. Senologie
 13. Expertní kolposkopie
 14. Informační technologie

Přihlášky k účasti:

p. Nemetzová, sekretariát gynekologicko- porodnické kliniky FN Brno, Obilní trh 11, 625 00 Brno tel.: 532 238 306, fax: 532 238 237 e-mail: rhudecek@fnbrno.cz

Poplatky:

 1. Poplatek za 1 doškolovací den činí pro lékaře 650 Kč, pro porodní asistentku a bakaláře 500 Kč.
 2. Nepřihlášení účastníci zaplatí na místě 750 Kč.

Podrobné informace o místě konání kurzu zašleme přihlášeným účastníkům před konáním kurzu. www.gpkbrno.cz www.ivfbrno.cz www.mhwa.cz

Rozpis kurzů a stáží

B1. Gynekologie a porodnictví – pobytový kurz atestace z gynekologie a porodnictví

Termín: dle individuální domluvy

Typ vzdělávací akce: školící kurz – praktická a teoretická příprava před atestací z gynekologie a porodnictví

Určeno pro: gynekology v přípravě na atestaci

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: 12 týdnů

Školitelé: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.

doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.

as. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

as. MUDr. Petr Janků

as. MUDr. Ivan Belkov

as. MUDr. Romana Gerychová

as. MUDr. Inka Rejdová

as. MUDr. Richard Husička

as. MUDr. Luboš Minář

Náplň: perinatologie, reprodukční gynekologie, onkogynekologie, asistovaná reprodukce

Organizační zajištění: as. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. tel.: 532 238 306

B2. Gynekologie a porodnictví – pobytový kurz atestace z oboru praktické lékařství

Termín: dle individuální domluvy

Typ vzdělávací akce: specializovaný školící kurz – praktická a teoretická příprava před atestací z praktického lékařství

Určeno pro: praktické lékaře v přípravě na atestaci

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: 4 týdny

Školitelé: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.

as. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

as. MUDr. Petr Janků

as. MUDr. Richard Husička

Náplň: perinatologie, prenatální diagnostika, ultrazvuková diagnostika, dětská gynekologie, gynekologické endoskopie, urogynekologie, kolposkopie a cervikální patologie, onkogynekologie

Organizační zajištění: as. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. tel.: 532 238 306

C1. Asistovaná reprodukce – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porodnická klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

RNDr. Jana Žáková, Ph.D.

Náplň: diagnosticko terapeutické algoritmy léčby neplodnosti, monitorování cyklu asistované reprodukce, laboratorní metody

Organizační zajištění: doc. MUDr. Igor Crha, CSc. tel.: 532 238 266

C2. Minimálně invazivní chirurgie v gynekologii – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.

as. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Náplň: praktická výuka a nácvik endoskopických diagnostických operačních technik v gynekologii

Organizační zajištění: as. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. tel.: 532 238 306

C3. Urogynekologie – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: as. MUDr. Ivan Belkov

MUDr. Martin Huser

Náplň: diagnosticko terapeutické algoritmy v urogynekologii; praktická výuka a nácvik endoskopických diagnostických a minimálně invazivních operačních technik

Organizační zajištění: as. MUDr. Ivan Belkov tel.: 532 238 367

C4. Dětská a dorostová gynekologie – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: as. MUDr. Ingrid Rejdová

as. MUDr. Markéta Zahrádková

Náplň: diagnosticko terapeutické algoritmy v dětské a dorostové gynekologii; praktická výuka a nácvik endoskopických diagnostických technik; operační léčba vrozených vývojových vad urogenitálního traktu

Organizační zajištění: as. MUDr. Ingrid Rejdová tel.: 532 233 843

C5. Gynekologická endokrinologie – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.

as. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

as. MUDr. Markéta Zahrádková

MUDr. Jana Zahrádková

Náplň: endokrinologické poruchy dětského věku a juvenilního období, poruchy menstruačního cyklu a léčba, diagnostika a léčba endometriózy, problematika léčby klimakterických a postmenopauzálních onemocnění.

Organizační zajištění: prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc. tel.: 532 233 843

C6. Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: as. MUDr. Romana Gerychová

MUDr. Lukáš Hruban

MUDr. Radan Doubek

Náplň: ultrazvuk (diagnostika gravidity, nuchální projasnění, nosní kost, ultrazvuková diagnostika vrozených vývojových vad ve 20. týdnu gravidity, dopplerovské vyšetření v porodnictví, cervikometrie, diagnostika růstové retardace plodu, odhad hmotnosti plodu), invazivní prenatální diagnostika (amniocentéza, kordocentéza, CVS, praktický nácvik techniky), triple test (hodnocení výsledků)

Organizační zajištění:as. MUDr. Romana Gerychová tel.: 532 238 306

C7. Rizikové těhotenství – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: as. MUDr. Romana Gerychová

as. MUDr. Petr Janků

MUDr. Lukáš Hruban

Náplň: diagnosticko terapeutické algoritmy u nejzávažnějších mateřských a fetálních onemocnění v porodnictví (předčasné porody, diabetes mellitus, kardiopatie, preeklampsie, hypertenze, intrauterinní fetální růstová retardace, vícečetná gravidita aj); význam a indikace k hospitalizaci, systém ambulantní péče

Organizační zajištění: as. MUDr. Romana Gerychová tel.: 532 238 306

C8. Porodnictví I. – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: as. MUDr. Petr Janků

as. MUDr. Richard Husička

as. MUDr. Romana Gerychová

MUDr. Radan Doubek

Náplň: ambulantní péče v předporodním období, vedení fyziologického porodu (porodní plán, předporodní příprava, individuální péče, polohy při porodu, porod do vody), epidurální analgezie, systém intenzivní péče v porodnictví

Organizační zajištění: as. MUDr. Petr Janků tel.: 532 238 306

C9. Porodnictví II. – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: as. MUDr. Petr Janků

as. MUDr. Richard Husička

as. MUDr. Romana Gerychová

MUDr. Radan Doubek

Náplň: moderní způsoby diagnostiky intrapartální hypoxie (ST-analýza fetálního EKG, fetální pulzní oxymetrie), indukce porodu, porodnická operativa, management předčasného porodu (funkce perinatologického centra),

Organizační zajištění: as. MUDr. Petr Janků tel.: 532 238 306

C10. Porodnické operace – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: as. MUDr. Petr Janků

as. MUDr. Richard Husička

as. MUDr. Romana Gerychová

MUDr. Radan Doubek

Náplň: porodnické operace

Organizační zajištění: as. MUDr. Petr Janků tel.: 532 238 306

C11. Onkogynekologie – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

as. MUDr. Jana Navrátilová

as. MUDr. Luboš Minář

Náplň: diagnosticko terapeutické algoritmy jednotlivých typů gynekologických malignit, chemoterapie karcinomu prsu a ovaria, etiologické a rizikové faktory gynekologických malignit

Organizační zajištění: prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. tel.: 532 238 306

C12. Senologie – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.

MUDr. Karel Dvořák,

MUDr. Tomáš Stašek

as. MUDr. Luboš Minář

Náplň: komplexní diagnostika a komplexní léčba karcinomu prsu; operační techniky u karcinomu prsu

Organizační zajištění: doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc. tel.: 532 238 306

C13. Expertní kolposkopie – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategorií, subspecializace

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: prof. MUDr. Zdeněk Čupr, DrSc.

as. MUDr. Leopold Rotter

Náplň: diagnosticko terapeutické algoritmy dysplastických lézí cervixu, praktický nácvik expertní kolposkopie, etiologické a rizikové faktory cervikálních malignit

Organizační zajištění: as. MUDr. Leopold Rotter Telefon: 532 238 306

C14. Informační technologie – individuální stáž

Termín: individuální

Typ vzdělávací akce: kurz – praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategorií

Místo konání: Gynek.-porod. klinika

Doba trvání: individuální

Školitelé: prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.

MUDr. Eva Račanská

Ing. Rostislav Žák,

Ing. Josef Stodůlka

Náplň: nemocniční informační systémy, vnitřní ekonomické a organizační řízení nemocnice (Lotus Notes, Navision), Picture Archiving and Communication System (PACS), další zobrazovací systémy a jejich využití v gynekologii a porodnictví; využití internetu a získávání odborných informací

Organizační zajištění: prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc. tel.: 532 233 843


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2007 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa