Časový program


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2006; 10(6): 212-214

Středa 22. listopadu 2006

PREKONGRES – SERONO

8:30 – 12:00 hod Embryo Transfer Workshop

P. Brinsden (Bourn Hall Clinic, Cambridge, UK)

8:30 - 10:00 hod 1. část

10:30 - 12:00 hod 2. část

12:00 – 13:00 hod Pracovní jednání vědeckého a organizačního výboru

13:00 – 18:00 hod Registrace

13:30 – 13:45 hod Slavnostní zahájení

5. ČESKO - SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE

13:45 – 15:15 hod BLOK A – reprodukční gynekologie

moderátor: M. Borovský, M. Korbeľ, P. Ventruba

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

1. Systém akreditačního řízení a postgraduálního vzdělávání v ČR

J. Feyereisl (Praha)

2. Postgraduální vzdělávání v gynekologické operativě na centru EBCOG v ČR

R. Hudeček, P. Ventruba, J. Chovanec, M. Petrenko, M. Kozumplík, M. Vaštíková (Brno)

3. Štítna žľaza z pohľadu gynekológa

M. Borovský, M. Lattáková (Bratislava)

4. Reprodukčné výsledky pri morbus Wilson

M. Korbeľ, S. Hlinšťáková, K. Hlinšťák, Z. Nižňanská, M. Redecha, B. Desatová, M. Bedairi, Ľ. Michalko, Ľ. Lukáč (Bratislava)

5. Veľkosť myómu – komplikácia laparoskopickej myomektómie pri sterilite

M. Tholt, Ľ. Pániková, V. Kysel (Trstená)

7. Nový směr v minimálně invazivní chirurgii – robotický systém da Vinci

L. Rotter, P. Ventruba (Brno)

7. Těhotenství a porod po graviditě v jizvě po císařském řezu

J. Záhumenský, O. Šottner, H. Brtnická, M. Dvořák, M. Halaška (Praha)

15:15 – 15:45 hod Přestávka – občerstvení

15:45 – 17:15 hod BLOK B – reprodukční gynekologie

moderátor: T. Bielik, I. Crha, J. Vojtaššák

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

8. Is there an ideal stimulation protocol?

P. Brinsden (Bourn Hall Clinic, Cambridge, UK)

9. Dvojcievny pupočník a reprodukčné straty

J. Vojtaššák, J. Malová, Ľ. Demjénová, V. Geislerová, T. Braxatorisová, M. Ďuríková, V. Repiská, M. Korbeľ (Bratislava)

10. Endometrióza a poruchy plodnosti

I. Crha, P. Ventruba, R. Hudeček (Brno)

11. Aktuální pohled na urgentní inkontinence

A. I. Belkov, M. Huser, J. Šula, J. Štelcl (Brno)

12. Graviditas ectopica cornualis: raritná komplikácia IVF-ET

T. Bielik, R. Trška, R. Schwarz, A. Jendo (Banská Bystrica)

13. Zdokonalení záchytu nejčastějších aneuploidií autozomů a heterochromozomů v kombinovaném screeningu 1. trimestru

M. Macek Sr., M. Simandlová, Š. Vilímová, R. Vlk, I. Špálová, B. Hynková, A. Lashkevich, B. Cardová, M. Turnovec, J. Diblík, M. Havlovicová, M. Macek Jr. (Praha)

14. Chirurgická léčba endometriózy

Koliba, L. Ševčík, M. Petzel, H. Hrankay (Ostrava)

15. Prolonged human chorionic gonadotrophin action affects angiogenic substances and improves follicular maturation, oocyte quality and fertilisation competence in patients with polycystic ovarian syndrome

E. Vrtačnik Bokal, H. Meden Vrtovec, I. Virant Klun, I. Verdenik (Ljubljana, Slovenija)

POSTERY

16. Idiopatická trombocytopenická purpura v těhotenství: kazuistika

M. Sviteková, M. Petrenko (Brno)

17. Diagnosticko-terapeutický algoritmus heterotopické gravidity

R. Vavrušová, R. Hudeček, B. Kuřecová (Brno)

18. Digitální obrazový archiv a jeho využití v reprodukční gynekologii

E. Račanská, M. Petrenko (Brno)

19. Využití androgenních receptorů v reprodukční medicíně a reprodukční genetice

M. Müllerová, J. Gromoll, Š. Vilímová, M. Macek sr (Praha)

20. Rychlá molekulárně genetická diagnostika aneuploidií

J. Čamajová, M. Libik, M. Müllerová, M. Balaščaková, J. Zavadilová, M. Macek sr (Praha)

21. Raritní případ metastázování karcinomu endometria do kůže: kazuistika

D. Petrovová, R. Doubek, J. Šula, L. Minář (Brno)

22. Úskalí diagnostiky u karcinomu prsu

J. Kalvodová, Z. Dostálová, J. Chovanec, E. Janáková (Brno)

17:15 – 18:15 hod SATELITNÍ SYMPOZIUM - ORGANON

moderátor: T. Mardešić

Preimplantation Genetic Haplotyping (PGH) – a new approach to embryo testing for single gene defects.

C. M. Ogilvie (London, UK)

18:15 – 18:30 hod Vyhlášení a předání cen

Soutěž časopisu Praktická gynekologie: Edukační kazuistiky - hormonální kontracepce 2006 (sponzorováno společností Grünenthal)

Autorská soutěž o nejlepší článek v časopisu Praktická gynekologie v roce 2006 (sponzorováno společnostmi MedicaHealthworld a.s. a PRO.MED.CS Praha, a.s.)

20:00 hod SPOLEČENSKÝ VEČER

Vinárna „U královny Elišky“, Mendlovo nám 1b, Brno

odjezdy autobusů od Hotelu International v 19:30 a 19:45 hod

Čtvrtek 23. listopadu 2006

16. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE

při příležitosti výročí 25 let existence asistované reprodukce v ČR a SR

8:00 – 12:00 hod Registrace

9:00 – 11:00 hod BLOK C – asistovaná reprodukce (10 min + 5 min diskuse)

moderátor: M. Brandejská, P. Trávník, P. Ventruba

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY

1. 25 let asistované reprodukce v ČR a SR

P. Ventruba, L. Pilka, P. Trávník, J. Žáková, M. Petrenko, T. Mardešić, L. Zetová, M. Mrázek (Brno, Praha))

2. Výstupy národního registru asistované reprodukce

K. Řežábek (Praha)

3. Biomarkery pro detekci patologie spermií

M. Mrázek, O. Teplá, M. Havranová, F. Elzeinová, R. Křen, P. Mrkvičková, K. Kočí, J. Pěknicová (Praha)

4. Výsledky multicentrického projektu klinické zkušenosti při indukci ovulace za pomoci rFSH aplikovaného pomocí Puregon Pen®

M. Brandejská (Praha)

5. PGD - biopsie blastocyst

P. Texl, L. Slivková, M. Dostálová, K. Texlová (Brno)

6. Nové poznatky o časném embryonálním vývoji

P. Trávník (Brno)

7. Screening aneuploidií embryí (PGD-AS): Jaké klinické výsledky obhájí jeho benefity?

K. Veselá, P.Trávník, J. Veselý, G. Tauwinklová, E. Oráčová, L. Hromadová, M. Vondráčková, I. Grochová, J. Rubeš, R. Rybář, P. Musilová (Brno)

8. Muž s erektilní dysfunkcí v programu asistované reprodukce

T. Šrámková, J. Žáková (Brno)

11:00 – 11:30 hod Přestávka – občerstvení

11:30 – 12:30 hod BLOK D – asistovaná reprodukce (7 min + 3 min diskuse)

moderátor: M. Kudela, L. Pilka, K. Veselá

9. Vzťah medzi výskytom multinukleácií a aneuploidií – FISH analýza celých 4-buňkových D2 embryí

D. Hlinka, T. Brachtlová, E. Bürgerová, M. Kosárová, D. Zudová, V. Sobotka, T. Mardešic´ (Praha)

10. Význam chromosomálního heteromorfizmu při preimplatační genetické diagnostice

P. Musilová, R. Rybář, E. Oráčová, G. Tauwinklová, K. Veselá, J. Rubeš (Brno)

11. Interakce oocytu a jeho kumulu v průběhu maturace a fertilizace in vitro

M. Sedláčková, J. Šťastná, J. Žáková, P. Ventruba, I. Crha (Brno)

12. Prevence poškození funkce ovaria při chemoterapii aplikací analog gonadoliberinu

M. Huser, I. Crha, E. Juránková, P. Ventruba, R. Hudeček, J. Žáková, L. Šmardová, Z. Král, J. Jarkovský (Brno)

13. Užití dvou alternativních metod mechanické biopsie třídenního embrya

G. Tauwinklová, E. Oráčová, P. Trávník, K. Veselá, L. Hromadová, M. Vondráčková, J. Veselý, R. Rybář, P. Musilová, J. Rubeš (Brno)

14. Srovnání morfologie a genetické výbavy embryí nositelů balancovaných translokací

E. Oráčová, G. Tauwinklová, P. Trávník, K. Veselá, J. Veselý, L. Hromadová, M. Vondráčková, P. Musilová, R. Rybář, J. Rubeš (Brno)

12:30 – 13:00 hod BLOK E – asistovaná reprodukce

moderátor: M. Brandejská, M. Čekal, M. Mrázek, K. Řežábek

Informace výboru Sekce asistované reprodukce

13:00 – 14:00 hod: Polední přestávka

14:00 – 15:20 hod BLOK F – Asistovaná reprodukce (7 min + 3 min diskuse)

moderátor: M. Herman, T. Mardešić, L. Zetová

15. Poruchy integrity chromatinu spermií ve vztahu k standardní analýze ejakulátu

R. Rybář, Z. Věžník, D. Švecová, A. Zajícová, M. Kunetková, P. Přinosilová, L. Faldíková, V. Kopecká, P. Marková, K. Veselá, J. Rubeš (Brno)

16. Efektivita dlouhodobé dispenzarizace pacientek s anamnézou ovariálního hyperstimulačního syndromu a riziko vzniku ovariálních patologických procesů

R. Hudeček, P. Ventruba, M. Huser, E. Račanská, R. Vavrušová, J. Šarmanová (Brno)

17. Prevalence vrozených trombofílií u pacientek s těžkou formou OHSS

Š. Machač, M. Ľubušký, M. Procházka, R. Středa (Olomouc)

18. Podívejte se na svoje pracoviště novýma očima – termovizí

A. Bourek, L. Bourková (Brno)

19. HCG ke stimulaci ovarií u PCOS pacientek - prevence OHSS

P. Otevřel, E. Blahová, Z. Malý, J. Gogela (Brno)

20. Využití flow-cytometrické analýzy pro hodnocení produkce volných radikálů

J. Novotný, P. Džubák, M. Hajdúch, I. Oborná, J. Březinová, M. Svobodová, K. Kubová, H. Fingerová (Olomouc)

21. Non-immersion vitrification – a viable alternative to slow freezing of blastocysts

M. Filová, S. Tomas, P. Krajkovic, S. Costigan, T. Stojanov (Brno)

22. Měření celkové antioxidační kapacity seminální plazmy setem TAS Randox®

K. Kubová, J. Novotný, J. Barbořík, J. Březinová, M. Svobodová, J. Vysloužilová, I. Oborná, H. Fingerová (Olomouc)

15:20 – 15:40 Přestávka – občerstvení

15:40 – 17:00 hod BLOK G – asistovaná reprodukce (5 min + 3 min diskuse)

moderátor: A. Sobek, J. Štěpán, P. Texl

23. Preimplantační Genetická Diagnostika pro nové případy monogenních mutací – za použití „Reverse Linkage“ za účelem potvrzení genetického statusu embrya

V. Hořínová, P. Texl, T. Stojanov (Brno)

24. GnRH-agonisté versus GnRH-antagonisté - pregnancy rate a riziko OHSS: pilotní fáze randomizovaná studie

R. Středa, R. Hampl, K. Faltusová, J. Štěpán, J. Štěpán jr, Š. Machač (Hradec Králové)

25. Somatický vývoj dětí starších než 5 let narozených po ICSI, porovnání s kontrolní skupinou: součást projektu IGA MZ ČR 8118-4

M. Šnajderová, D. Zemková, T. Mardešić, D. Slováčková, V. Gregor, A. Šípek, J. Kraus, D. Krejčířová, D. Sobotková (Praha)

26. Potní test je vhodným doplněním agoritmu vyšetřování mužů s poruchou plodnosti

M. Svobodová, P. Jakubec, F. Kopřiva, J. Březinová, J. Vysloužilová, J. Závodská, A. Plocová, I. Oborná (Olomouc)

27. Anonymita a neanonymita dárcovství. Výzva k diskusi.

H. Konečná (České Budějovice)

28. Těžká forma ovariálního hyperstimulačního syndromu – intenzivní péče: kazuistiky

M. Hrehorčák, M. Krečmerová, P. Feldmár, K. Hynek, E. Uhrová, M. Halaška, K. Šuchová, L. Rob (Praha)

29. Infekce HIV a asistovaná reprodukce

D. Nováková, J. Žáková (Praha)

30. Minimální stimulace z pohledu embryologa

A. Malenovská, M. Koudelka, S. Hlaváčová (Brno)

31. Zkušenosti s vitrifikací blastocyst – ultrarapid technika s využitím HEMISTRAWS

R. Suchá, P. Baborová, P. Uher, C. Štuksová, M. Králíčková, L. Hradecký, H. Višňová, Z. Rokyta (Plzeň)

POSTERY

32. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu

I. Crha, P. Ventruba, J. Žáková, R. Hudeček, J. Jarkovský (Brno)

33. Úspěšný embryotransfer u pacientky s chromozomy XY

P. Texl, H. Osladilová (Brno)

34. Kryokonzervace oocytů a následná gravidita: kazuistika

M. Moosová, J. Pavelková, D. Koryntová, K. Řežábek (Praha)

35. Retrográdní ejakulace – jedna z příčin mužské neplodnosti

E. Lousová, J. Žáková, R. Beharka, P. Ventruba, D. Pacík (Brno)

36. Význam multifrekvenční bioelektrické analýzy impedance (MFBIA) v diagnostice ovariálního hyperstimulačního syndromu

P. Feldmár, M. Hrehorčák, M. Korbel, K. Hynek, L. Rob, M. Halaška, K. Šuchová (Praha)

37. Poruchy imunity a funkce štítné žlázy u neplodných a infertilních žen

D. Nováková, M. Křenek, E. Uhrová, J Madar, K. Šůla, A. Štroufová (Praha)

38. Vyšetření motoriky, svalového tonu a hypermobility u dětí narozených po ICSI, porovnání s kontrolním souborem

J. Kraus, D. Zemková, D. Slováčková, M. Šnajderová, T. Mardešić, V. Gregor, A. Šípek, D. Krejčířová, D. Sobotková (Praha)

39. Je úvodní dávka 50 IU rFSH denně (follitropin beta) nejvhodnější pro indukci ovulace při léčbě neplodnosti metodou intrauterinní inseminace?

R. Středa, R. Hampl, L. Běloušková, J. Štěpán (Hradec Králové)

40. Pacientka s Munchhausenovým syndromem v programu IVF: kazuistika

D. Koryntová, K. Řežábek, J. Pavelková, M. Moosová (Praha)

41. Spermie získané po retrográdní ejakulaci v asistované reprodukci

J. Pavelková, M. Moosová, K. Řežábek, D. Korytová (Praha)

42. Ultrasound diagnostics in the first trimester of pregnancy - Volumetry of the gestational sac during the first trimester of normal pregnancy

M. Bahníková, L. Krofta, J. Řezáčová, J. Feyereisl, K. Kotarová (Praha)

43. Prognóza výsledku těhotenství z hladiny hCG u těhotenství po IVF a ET

J. Březinová, H. Kleprlíková, I. Oborná, H. Fingerová, M. Svobodová, K. Machovská, M. Kršková (Olomouc)

44. Kryoembryotransfer s podporou ethinylestradiolu

H. Osladilová, P. Texl (Brno)

45. Reprodukční medicína v rozšířené Evropské unii

J. Dostál, L. Dudová, J. Grohmannová, M. Lošáková (Olomouc)

46. Nadměrná psychická zátěž jako komplikace léčby AR: extrapersonální zdroje pomoci

H. Konečná (České Budějovice)

47. I.U.I.T. (IntraUterine Insemination Trial) konečné výsledky

V. Šilhan, J. Štěpán (Hradec Králové)

48. Dětí narozené po ICSI: spektrum abnormálních strukturálních odchylek

V. Gregor, A. Šípek, M Šnajderová, T. Mardešić, J. Kraus, D. Krejčířová, D. Sobotková, D. Zemková, D. Slováčková (Praha)

49. Možnosti preimplantační genetické diagnostiky syndromu fragilního X

P. Baborová, S. Rechitsky, T. Sharapova, Y. Verlinsky, R. Suchá, P. Uher, M. Králíčková (Plzeň)

50. Srovnání perinatálních výsledků dvojčetných gravidit po metodách asistované reprodukce a po spontánní koncepci

I. Prokopová, R. Beneš, M. Kozumplík, P. Janků (Brno)

17:15 – 17:30 hod VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN

Nejlepší abstrakt z oblasti asistované reprodukce (sponzorováno společností Organon)

Nejlepší poster z oblasti reprodukční gynekologie (sponzorováno společností Ferring)

Cena mladým autorům za nejlepší publikaci v oblasti asistované reprodukce (sponzorováno společností Serono)

Cena za nejlepší publikaci v oblasti embryologie (sponzorováno společností Serono)

17:30 hod ZÁVĚR KONFERENCE

MUDr. Milan Mrázek, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

předseda SAR ČGPS koordinátor konference


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa